Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Samernas rättigheter måste skyddas”

/

Debatt förs på ltz.se med anledning av ledaren i LT 23 februari:

Annons

Samejuristen Lars-Nila Lasko skriver: Det är alltid intressant att se hur icke-jurister blandar och tolkar juridik. Oftast är resultatet något helt annat än verkligheten liksom i detta fall. Säwén skriver om ett intressant ämne men tolkar ordet urfolk utifrån talspråket och inte som ett juridiskt begrepp. Det gör att Säwen överdriver den juridiska betydelsen av begreppet urfolk.

När Norge och Danmark ratificerade urfolkskonventionen ILO 169 så innebar det inte särskilt stora förändringar. Sverige har inte ratificerat ILO 169 och vad skulle hända om Sverige gör det?

Det största Sametingspartiet i Sametinget hävdar att ingen skillnad kommer att ske. Rent juridiskt måste Sverige ge samerna ett reellt skydd för de rättigheter Sverige redan gett samerna. Inte så mycket mer betyder det.

FNs urfolksdeklaration går inte att ratificera som Säwén påstår.

Svante Säwén svarar: Det är sant att jag inte är jurist. Mitt inlägg gäller mer hur vi ska förhålla oss till varandra som folk. Att dra upp skarpare gränser riskerar att missa det faktum att både samer och icke-samer hör hemma i Norrland idag. Vi bör lösa problem genom kompromisser och genom respekt för våra olikheter och respektive svårigheter.

Lars-Nila Lasko skriver: Faktum är att begreppet urfolk inte har något med vem som var först. Urfolk är en juridisk term i folkrätten som betyder ”Ett folk som bodde i landet eller i ett geografiskt område, som landet tillhör, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställande av nuvarande statsgränser och vilka har behållit en del eller alla sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner.”För att påstå att samerna inte är ett urfolk så hävdar man således att samerna invandrade till Sverige efter det att riksgränserna dragits upp. I övrigt är jag ense.

Svante Säwén skriver: Notera att jag betonade att ILO-konventionen inte intresserar sig för vem som var här först. Det är ju också min poäng med hela ledaren. Vi har inget att vinna på att förstärka vare sig politiska eller juridiska skillnader. Samernas språkliga och kulturella rättigheter måste skyddas på det sätt som minoriteter har rätt till.

Signaturen annonsören frågar: Samer som minoritet har stöd både för sin huvudnäring och sina kulturella och språkliga rättigheter skriver du, alldeles riktigt. Men då måste man fråga sig vad är same. Är det hets mot folkgrupp att fråga? Då jag tror att detta är av väsentlig stor betydelse för debatten att veta.

Lars-Nila Lasko svarar: Du har en stor poäng i din fråga på Vem som är same? Svaret är nog mer komplicerat än man tror. Men, jag tror att du håller med mig om du går in på www.samiworld.has.it och klickar på etiketten ”Antalet samer”.

Till sist undertecknads kommentar till nätdebatten: Det har kommit många fler inlägg också. En del tycker uppenbarligen att min ledare är ett uttryck för ett gammaldags tänkande. Någon tycker att jag bidrar till att så ny misstänksamhet mellan folken. Den som inte håller med i allt blir lätt en motståndare.

Andra visar sin misstänksamhet mot allt samiskt. Mitt syfte med ledaren var annars att bidra till ökad förståelse mellan grupperna. Jag tänkte att det kunde ha ett värde att en ickesame också diskuterar saken. Sen har jag via telefonsamtal fått tydliga exempel på de åsiktsskillnader som finns inom samebefolkningen beroende på om man är renägare, markägare eller ingetdera. Debattera mera.

Mer läsning

Annons