Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätten till en bra dag på jobbet

Annons
I april fick Claes Stråth regeringens uppdrag att utreda hur vår arbetsmarknadsmodell kan göras tillämpbar även för utländska gästarbetare. Bakgrunden var EG-domstolens uppmärksammade utslag i Lavaldomen som slog fast att Byggnads blockad av ett lettiskt företag som vägrat att ingå kollektivavtal inte var förenlig med EG-rätten. Den svenska modellen förklarades hotad - nu var det fritt fram för utländska företag att snedvrida konkurrensen genom odrägliga arbetsvillkor.
Claes Stråths utmaning var således att hitta en modell som säkrar svenska förhållanden utan att återigen väcka EG-domstolens vrede.
I utredningen slås fast att svenska arbetsmarknadsorganisationer ska ha ett starkt mandat att bestämma villkoren för gästarbetare. Minimivillkoren i branschavtalen ska utgöra en lägstanivå vid lönesättning.
Däremot anser inte utredningen att stridsåtgärder får vidtas för att tvinga fram kollektivavtal om ett utländskt företag kan visa att det redan ligger i nivå med svenska branschavtal. I praktiken blir det alltså frivilligt för dessa företag att skriva under ett kollektivavtal, en fullständigt orimlig ordning!
Från fackföreningshåll varnas för att den här bevisregeln riskerar att öppna för lönedumpning och taskiga arbetsvillkor. För hur ska facken försäkra sig om att företagens avtal ligger i paritet med svenska nivåer om man inte får teckna egna avtal? Ska man blint lita på arbetsgivarens ord? Eller fråga arbetarna - vilka kanske har skrämts till tystnad?
Frågan bollas nu över till regeringen. Klart är att Claes Stråths förslag inte kan implementeras förrän facken givits full rätt att teckna avtal med utländska arbetsgivare.
Detta handlar inte om att utestänga arbetskraft utan om att garantera alla löntagare en bra dag på jobbet.

Mer läsning

Annons