Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkhälsoinstitutet i stöpsleven

/
  • Hur påverkas Östersund som arbetsmarknadsort och magnet för kvalificerad arbetskraft i Norrlands inland om Folkhälsoinstitutet försvinner?
  • Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala.

Annons

Efter lång väntan och viss bävan presenterades i går den statliga vård- och omsorgsutredningen. Syftet med utredningen är att effektivisera och renodla statens övervakning och styrning av vården. Kort sagt, rensa i den vildvuxna myndighetsflora som verkar inom vård- och omsorgsområdet. För den oinvigde kan det vara svårt att förstå varför till exempel Myndigheten för handikappolitisk samordning (29 anställda) eller Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (12 anställda) ska vara självständiga enheter.

Huvudnumret i utredningen är att genom sammanslagningar minska antalet myndigheter från tolv till fyra. Det är alltså omfattande förändringar som utredaren Stefan Carlsson föreslår, och skulle de genomföras betyder det att välkända myndigheter som Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket försvinner i sin nuvarande form. Liksom Folkhälsoinstitutet (FHI).

För länets del får utredningen således en extra dimension, nämligen en regionalpolitisk. Om FHI försvinner, uppstår frågan: Hur påverkas Östersund som arbetsmarknadsort och magnet för kvalificerad arbetskraft i Norrlands inland?

Eftersom tanken är att de fyra nya huvudkontoren ska placeras i Stockholm, finns anledning att känna oro. Utredaren anser visserligen att de nya myndigheterna bör söka engagera medarbetare på flera orter, och framhäver ”den nya teknikens möjligheter till decentraliserade arbetssätt”, men vad det betyder konkret är omöjligt att sia om. Det behöver inte vara mer än en pliktskyldig formulering.

Vid gårdagens presskonferens hos Folkhälsoinstitutet gjordes endast en översiktlig referering av utredningens huvuddelar. Från FHI-ledningens sida uttrycktes inga farhågor vad förslaget kan betyda för det nationella folkhälsoarbetet, ännu mindre för Östersund som nav i detta arbete. Från fackligt håll framhölls däremot risken att den kompetens som har byggts upp efter utlokaliseringen 2007 riskerar att utarmas om FHI:s verksamhet smetas ut över landet och fördelas mellan flera myndigheter. Det tar tid att bygga upp en expertmyndighet, flera år, men det går desto fortare att slå sönder den.

Nu har inte direkt FHI:s ledning gjort sig känd för sitt aktiva lobbyarbete att stärka FHI:s ställning i Östersund. Budskapet har tvärtom varit att lokaliseringsorten är problematisk ur rekryteringssynpunkt. Nyligen fick också myndigheten regeringens klartecken att inrätta en filial i Stockholm. Mentalt verkar FHI-ledningen redan befinna sig i huvudstaden.

”Första steg mot avveckling?”, var rubriken på LT:s ledarsida dagen efter att FHI fått klart att öppna kontor i Stockholm. Nu behövs lokal politisk samling så att det nya utredningsförslaget inte blir det andra och slutgiltiga steget.

Mer läsning

Annons