Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett system för systemet

/

Annons

16-åriga Lollo är född i Sverige och har levt största delen av sitt liv här. Nu ska hon avvisas till Kroatien och återförenas med sin pappa – som tidigare dömts till fängelse för att ha misshandlat henne svårt. Lollo är det senaste fallet, det finns flera andra exempel, som illustrerar den nya asylpolitikens brister.

Det är en av de större juridiska reformerna i modern tid. Tanken när de tre migrationsdomstolarna inrättades var att processerna skulle underkastas en mer rättssäker ordning. Jurister och nämndemän skulle prova om asylsökande hade tillräckliga skäl för uppehållstillstånd. Dessutom skapades ytterligare en instans, migrationsöverdomstolen, dit ärenden skickas för överklagan.

Tittar man på utanverket ser det onekligen bra ut; uppbackad av ett kunnigt ombud får den asylsökande lägga fram sitt mål inför en opartisk domare som avgör utfallet – rättssäkert och effektivt. I teorin. Verkligheten visar dock på en rad problem.

I fjol höstas tvingades Migrationsverket börja svartlista biträden som inte höll måttet: det fanns exempel på ombud som var totalt okunniga om situationen i de asylsökandes hemländer och andra som till och med glömt att lämna in överklaganden i tid.

Hösten 2007 slog juristerna i migrationsdomstolen i Stockholm fast att det inte rådde en väpnad konflikt i södra och centrala Irak, bara ”svåra motsättningar”.

Den nya asylprocessen har skapat ett expertvälde. ”Judikaliseringen” påminner om EG-domstolens oproportionerliga inflytande över medlemsstaternas inre angelägenheter. Medvetet luddiga skrivelser lämnas över till juristerna för avdömning. Enskilda jurister – i fallet Lollo togs avvisningsbeslutet av en ensam domare – har fått ett oacceptabelt stort inflytande.

Det nya systemet synes snarast vara konstruerat för systemet självt – för att avlasta pressade politiker. Asylpolitiken bygger precis som namnet antyder på värderingar och prioriteringar. Det räcker således inte med experternas kalla händer, det behövs också ett politiskt samvete. Så får det bli upp till medborgarna att rösta fram rätt politiker.

Mer läsning

Annons