Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skog sköts bäst på hemmaplan

/

Annons

Skogen är en av Sveriges största naturtillgångar som spelar en stor roll i många dimensioner av vår eko-nomi och miljö. Skogarna ser olika ut i olika delar av Europa och synen på skogen kanske skiljer sig åt än mer. Därför vill jag som moderat inte att skogen ska hanteras på EU-nivå utan sköts bäst av respektive medlemsland. Skogen är en näring och ska behandlas som en sådan.

Jakt är en annan fråga som inte bör detaljstyras på EU-nivå. Jag vill ha en ändring av de regelverk som idag styr jakten i EU. Dels eftersom frågan enligt min mening inte hör hemma på EU-nivå men också för att regelverken antogs då EU fortfarande var relativt litet till omfattning. Reglerna är därför dåligt anpassade till våra förhållanden och skulle med stor sannolikhet se väldigt annorlunda ut idag om alla medlemsländer hade haft möjligheten att påverka utformningen av dem. Bestånden av fisk har uppvisat en oroväckande utveckling. Därför är det viktigt att ta gemensamma krafttag mot ett utbrett svartfiske. Den gemensamma fiskepolitiken måste därför slå vakt om de ambitiösa återhämtningsplanerna som finns för fiskbestånden i våra hav.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons