Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så säger lagen om vägavgifterna

Annons

Vid två oberoende årsstämmor har medlemmarna i Hällsjöns vägförening med klar majoritet beslutat att en vägavgift om 300 kronor tas ut av medlemmarna. Detta som en engångsavgift för att stärka vägkassan som går med underskott. Enligt lag är styrelsen skyldig att tillförsäkra en kassalikviditet. Åtta av närmare 65 medlemmar har motsatt sig beslutet. Gemensamt för dessa åtta är att de har ett lågt andelstal i väg-förättning vilket gör att de tjänar på om andelsmetoden används. Några av dessa åtta motståndare bildade efter senaste stämman en ny styrelse som därmed kom att bestå av enbart nejsägare.

Dess första åtgärd var att stämma föreningen till Fastighetsdomstolen. I och med att de satt i styrelsen kom de att indirekt stämma sig själva och blev både kärande och svarande i ärendet.

Att styrelsen stod för stämningen och också svarade på den kan förklara varför domstolen i vissa delar tillmötesgått stämningen.Tyvärr blev det missvisande i LT:s artikel då den inte tar upp det som står på sista raden:

”Fastighetsdomstolen kan lagligen inte uppdra åt styrelsen för föreningen att fatta nytt debiteringsbeslut. Detta innebär att käromålet i den delen ska avvisas”

Det innebär att styrelsen trots allt inte har rätt att fatta något nytt avgiftsbeslut .

Som medlemmar är vi mest förvånade över att en styrelse så tydligt motarbetar majoritetens önskemål. Kassan måste stärkas. Medlemmarna vill betala en avgift lika för alla. Därmed borde andelsmetoden betraktas som en förlegad modell för föreningen. Egentligen är det inte vägavgiften som är det intressanta i den här historien utan snarare hur en liten minoritet kan använda domstolen som vapen för att sätta demokratin ur spel och undanröja ett majoritetsbeslut.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons