Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunals krav för framtiden

Kommunals avtalsansvariga fastställde nyligen våra krav inför avtalsrörelsen, och har överlämnat dem till arbetsgivarna.

Annons

Det handlar naturligtvis om lön. Om löneökningar som behövs.

Regeringens ekonomiska politik är nämligen inte rättvis. Den fjärdedel av befolkningen som har de högsta inkomsterna har fått ungefär hälften av skattesänkningarna medan den fjärdedel som har lägst inkomster bara har fått drygt 6 procent av skattesänkningarna. I den gruppen finner vi nästan 100 000 av medlemmarna i Kommunal.

Men orättvisan gäller inte bara lönerna. Otrygga anställningar och ofrivillig deltid drabbar också kvinnor i större utsträckning än männen. Mer än hälften av alla anställda i den kvinnodominerade välfärden arbetar deltid. Kvinnor drabbas oftare än män av arbetsrelaterad ohälsa, inte minst inom välfärdssektorn. Avtalsrörelsen 2010 måste bli ett nytt steg i riktning mot en mer jämställd arbetsmarknad.

I den kommande avtalsrörelsen vill vi diskutera och träffa överenskommelser om:

Höjda reallöner ochjämställda löner. Särskilda satsningar måste göras för att höja lönerna i de lågt avlönade kvinnodominerade yrkesgrupperna.

Stärkt ställning för kollektivavtalen. En stabil, tydlig och öppen lönebildning kräver att parterna tecknar lokala kollektivavtal som skapar förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande

Trygghet i anställningen. Trenden mot allt fler visstidsanställningar måste brytas. En otrygg anställning ger sämre möjligheter att planera sitt liv och ingå kontrakt eller få lån. Heltid ska vara normen men det ska vara möjligt att välja den sysselsättningsgrad man vill ha.

Det ska inte vara tillåtet att använda sig av inhyrd arbetskraft för att lösa permanenta arbetskraftsbehov och på så sätt kringgå lagen om anställningsskydd.

En bättre arbetsmiljö för en bättre hälsa. En god arbetsmiljö kännetecknas av bra samarbetsklimat mellan arbetskamraterna och ett tydligt ledarskap samt individens möjlighet att kunna påverka arbetsbelastningen, arbetstiderna och arbetets uppläggning. Det krävs förstärkningar av det aktivt förebyggande arbetet för en bättre miljö och hälsa.

Meraktivt jämställdhetsarbete. Alla anställda ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, religion etc. Arbetet i den riktningen bör drivas gemensamt med arbetsgivaren både centralt och lokalt.

Årets avtalsrörelse handlar om vår välfärd. Den handlar om vår framtid. Den handlar om Kommunals medlemmars rätt till trygga jobb och jämställda löner.

Siw Karlsson, ordf

 


Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons