Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En friskola för alla

Annons

En fristående skola ska vara öppen för alla. Alla elever som vill har rätt att söka till en av Skolinspektionen godkänd friskola, oavsett var skolan ligger. Elevens hemkommun är skyldig att betala ett bidrag till friskolan som baseras på kommunens egen kostnad per elev. Öppenhetskravet innebär också att elever i behov av särskilt stöd kan välja den friskola de önskar. För elever med omfattande behov av stöd ska kommunen ge ett tilläggsbidrag till friskolan - på samma grunder som man ger stöd till elever i kommunala skolor.

Men i skollagen finns ett undantag. En kommun kan neka att ge en friskola bidrag för det särskilda stöd som en elev kan behöva om det innebär ”betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen”. Om kommunen nekar friskolan tilläggsbelopp kan friskolan i sin tur neka att ta emot eleven.

Öppenhetskravet för friskolor är ett krav för att få rätt till bidrag/skolpeng. Om en friskola ”sorterar bort” elever riskerar skolan att förlora både godkännandet och rätten till bidrag. Tyvärr visar mängden överklagade kommunala beslut att kommunerna ofta inte vill betala bidrag för särskilt stöd till fristående skolor. Om det beror på bristande resurser eller andra skäl är däremot svårt att avgöra.

Med tanke på det tydliga öppenhetskrav som finns ger ledaren en felaktig bild av friskolorna; det är bara kommunen som med lagstöd kan avgöra om elever i behov av omfattande stöd ska få samma valmöjligheter som övriga elever. Självklart ska alla elever som behöver särskilt stöd i skolan ha rätt att få det – oavsett vilken skola eleven går i.

Gudrun Rendling, Förbundsjurist,

Friskolornas riksförbund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons