Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför stoppas fiskutsättningen

/
  • Utsättning av främmande öring i Hällsjön skulle förstöra det unika bestånd som redan finns, enligt länsstyrelsens fiskerikonsulent Joakim Svensson.

Annons

Med anledning av aktuella artiklar om fiskevårdsåtgärder och utsättning av fisk inom Hällsjöns fiskevårdsområdesförening vill länsstyrelsen lämna följande kommentarer.

Det fiskevårdsarbete som genomförts i samverkan mellan Hällsjöns fvo och länsstyrelsens fiskefunktion i Åfloån uppströms Hällsjön har syftat till att förbättra förutsättningarna för det ursprungliga öringbestånd som finns i vattensystemet.

I Hällsjön finns en öringstam som vandrar uppströms och nyttjar Åfloån för lek och en som vandrar nedströms (Edesån) med samma syfte. Båda stammarnas ungar vandrar efter 2–3 år tillbaka ut i Hällsjön för att växa sig stora innan de sedan återvänder till sin födelseplats för lek.

Sedan 2005 har öringen i Hällsjön av Fiskeriverket klassats som nationellt värdefull. Den nationella policy för utsättning av fisk som utarbetats av Fiskeriverket tillåter ingen utsättning av främmande stammar i vattensystem med skyddsvärda öringbestånd.

Länsstyrelsen och Fiskeriverket har mot denna bakgrund avslagit de ansökningar om utsättningstillstånd som inlämnats. Den räkning av uppvandrande fisk som sker vid Åflo kvarn visar att fiskbeståndet i Hällsjön svarar på de restaurerings-åtgärder som genomförts och hösten 2008 fångades totalt 42 öringar med en medelvikt på 2,2 kilo. Åfloåns potential som reproduktionsområde har mångdubblats sedan dammen vid Åflo kvarn blivit möjlig att passera för uppvandrande fisk och länsstyrelsen ser därför med tillförsikt på utvecklingen för Hällsjöns öringbestånd.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons