Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anhöriga vårdare glöms bort

Anhöriga som vårdar en närstående är en bortglömd grupp, som inte klagar i onödan. De är ansvarsfulla och plikttrogna och vill inte besvära någon.

Annons

De väntar in i det sista med att begära hjälp från kommunen; ibland tills de stupar själva.

Sedan många år har kommunerna frivilligt gått in med olika stödinsatser för anhöriga som vårdar närstående. Staten har ersatt kommunerna med 100 miljoner kronor årligen. Från 1 juli i år ökar anhörigstödet med 300 miljoner kronor och kommunerna har också en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla stöd för att underlätta den anhöriges situation. En utredning som nyligen presenterats visar att kommuner som får statliga pengar till speciella insatser ofta anställer en tjänsteman till. Nu gäller det för politikerna att fatta beslut, så att resurserna används rätt.Det är inte säkert att det gagnar den anhörige, att ytterligare tjänstemän anställs.

Insatserna kan variera. Ofta önskar de anhöriga hjälp med avlösning i hemmet eller genom att den vårdbehövande vistas växelvis i hemmet eller på särskilt boende (boende med heldygnsomsorg). Tyvärr har inte alla kommuner tillräckligt med platser för korttidsboende. Korttidsboendet behövs ju också vid rehabilitering efter sjukhusvistelse.

Fler platser för korttidsboenden vore därför önskvärt.

Det är viktigt att kommunerna uppsöker personer som vårdar anhöriga och tar reda på vilka behov och önskemål som finns. Här som inom många andra områden är det den enskildes önskemål och behov, som ska vara styrande för vilka stödinsatser som ska ges. En viss beredskap behövs för på en sekund kan en stroke inträffa och i många fall vända upp och ned på livet för både den drabbade och hans närstående.

J Nu gäller det för politikerna att fatta beslut, så att resurserna används rätt. Det är inte säkert att det gagnar den anhörige, att ytterligare tjänstemän anställs.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons