Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraften i Åre en viktig parantes

Annons

Vid ett av Länsstyrelsen arrangerat seminarium om vindkraft i juni 2009 hälsade länets landshövding Britt Bohlin välkommen med att bland annat upplysa församlingen om följande:

Att bygga vindkraft i fjällmiljö kan man glömma därför att de isar ner och dessutom blir det alldeles för dyrt att investera?

Det snällaste som kan sägas om detta är att det stämmer inte, hon verkade ha manipulativa rådgivare.

En annan person som framträdde var Bosse Bodén utredare från ETOUR. Han avslutade dagen med en bild över bedrövliga markskador från bygget av Svenska kraftnäts 400 KV ledning och meddelade att så kan det komma att se ut om man medger bygge av vindkraft västerut. Ett gravt felaktigt påstående, man transporterar inte vindkraftkomponenter i väglöst land.

Åres kommunalråd Eva Hellstrand hävdar att etablering på Tångbölebornas och Medstugans marker skulle kunna jämföras med att Tännforsen och Ristafallen varit utbyggda. Evas jämförelse är fullständigt omöjlig både i tid och i rum. Spåren efter vattenkraften är utsuddat i landskapet först efter nästa istid.

Åreföretagarnas företrädare Mats Svensson (med tyngdpunkt i centrala Åre) som dessutom har styrelseuppdrag i Personinvest vilka är engagerade i en annan stor vindexploatering inom kommunen har övertydligt sagt nej till etableringar västerut. Om det kan sägas att Åres turisthistoria omfattar ca 130 år.

Området mellan nuvarande E 14 och Skalstugevägen har under den tiden inte varit intressant som turistområde, numera med undantag av norrmän på skotrar.

Uppmätt vindenergi i området är mycket hög, där krävs cirka hälften så många verk för samma effektutbyte som på andra platser österut.

Av den totala ytan som parker omfattar tas generellt ca 3 procent i anspråk för vägar och verkens platser. Enligt avtalen ska allt bort och återfyll av humuslager ske efter den i regel 25-åriga kontraktstidens utgång.

Vindkraft kommer att bli en parentes i vår energihistoria, men en viktig sådan. Bakgrunden är den förfärande klimatförändringen som vi alla måste förhålla oss till.

De sökta etableringarna i området säkerställer under avtalsperioden stora intäkter, 12–15 miljoner årligen till Hushållningssällskapets och dess engagemang i orten och länet. Som jämförelse, hela Åre kommun får mindre än halva den summan att fördela i Bygdemedel från vattenkraften. I Tångböleflätet har 140 personer, huvudsakligen företagare och ortsbor anmält intresse att teckna delägarskap. Ett mycket stort antal yttranden har inkommit med förslag till ändrat förhållningssätt, men:

Allt detta har inte resulterat i ändring av ursprungligt förslag?

Olle Olovsson

Medlem i nätverket

Centerpartister för vindkraft

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons