Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft hanteras skandalöst

Härjedalens kommun
arbetar just nu med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för vindkraftutbyggnad i södra och östra Härjedalen.

Annons

I förslaget har man fem olika alternativ till vindkraftutbyggnad. Det minsta innehåller noll vindkraftverk och det största 520 vindsnurror.

Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen ser med oro på de vindkraftsatsningar som håller på att förberedas av flera stora bolag i Lillhärdal och trakterna där omkring.

Kommunpolitikerna måste omedelbart kritiskt granska vilket syfte de här stora bolagen har. Det är inte för att värna miljön, det är ett som är säkert. Det finns anledning att fundera på det faktum att vindkraft är dyrast och ger minst effekt för att minska koldioxid.

Dessutom ska man beakta:

Vindkraftverk producerar en opålitlig och svårhanterlig el.

Sveriges elproduktion från vatten-, kärn- och biokraftverk släpper inte ut den minsta växthusgas och vindkraftverk kan således inte minska något som inte finns.

Att finansiellt starka krafter nu ser möjligheter att tjäna ännu mer pengar med hänvisning till att rädda miljön, är en dubbelmoral som lätt genomskådas.

Produktion av vindkraft bär inte sina egna kostnader och det är på grund av subventioner via elcertifikaten som det råder en rusning av ansökningar om bygglov, där vindkraften absolut inte hör hemma, bland annat i Norrlands inland och fjälltrakter.

Elcertifikat till miljardbelopp som vi elabonnenter tvingas att betala.

Ju mer vindkraft ju högre elpriser.

Arbetstillfällen för ortens befolkning är inte många.

Mängder av vägar byggs och kväveförluster uppstår.

Skogen avverkas till stor del i samband med otaliga väg- och ledningsdragningar och koldioxidutsläppen ökar.

Skogklädda berg är lika vackra för en kontinental europé som kalfjäll.

De höglänta områdena med oförstörd natur är unika och har en annorlunda fauna och flora värda att bevara.

Småskalig naturturism har en framtid men påverkas negativt i närheten av en vindkraftpark.

Kommunala översiktsplaner ska därför innehålla planering för naturturism.

Någon lösning på landets energibehov blir aldrig vindkraften.

Ytterst få kommuninvånare får någon glädje av denna energikälla.

El från vindkraftverk är inte så grön, som många tycks tro. Att förstöra svensk natur på grund av politikernas ovilja att kritiskt granska utbyggnadens egentliga syfte är en skandal.

Om kolkraftverken, som ger de största utsläppen av bland annat koldioxid, avvecklades, skulle kanske miljön påverkas positivt, men som alla vet, fortsätter byggandet av dessa kraftverk över hela världen, också av Sverige (Vattenfall) och kommer så att fortsätta inom överskådlig tid.

Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen gm Bengt Warensjö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons