Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktiga rödingar i ett grönt Europa

/

Annons

Under det senaste året har jag på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart vattenbruk i Sverige. Det har varit en både intressant och stimulerande uppgift.

Jag ser goda framtidsmöjligheter för det svenska vattenbruket. I utredningen konstaterade vi att potentialen är störst när det gäller rödingodling i de reglerade sjöarna i norr och mussel-/ostronodling på västkusten.

Ett miljövänligt och klimatsmart vattenbruk skulle – om näringen ges goda förutsättningar – skapa nya företag med tusentals nya jobb runt om i Sverige.

Vattenbruk utgör tillsammans med jord- och skogsbruk de gröna näringarna, som redan i dag betyder mer än vad många kanske tror för sysselsättningen. Hela 400 000 personer arbetar i verksamheter som är knutna till de gröna näringarna och de kan bli fler.

De gröna näringarna har en nyckelroll i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. Basen för jordbruk och vattenbruk är att producera sund och säker mat. Skogsbruket levererar råvaror till bygg- och pappersindustrin.

Energiproduktionen inom jord- som skogsbruk kommer dessutom att växa kraftigt framöver. Bioenergi och biogas blir viktiga bidrag till att bygga ett grönt, hållbart samhälle. Lägg till detta jordbrukets mervärden som biologisk mångfald, att hålla kulturlandskapet öppet och landsbygden levande. Närproducerad mat, turism och naturupplevelser är andra viktiga bidrag till en bra livskvalitet.

I klimatomställningen har jord- och skogsbruket med andra ord en nyckelroll. De gröna näringarna kan leverera förnybar energi och samtidigt minska utsläppen av klimatgaser.

I debatten inför valet till Europaparlamentet argumenterar flera partier, från folkpartiet till junilistan, för att jordbrukspolitiken helt ska avskaffas inom några år. Det är ogenomtänkt och skulle kunna få allvarliga konsekvenser om planerna förverkligas.

EU:s jordbrukspolitik behöver reformeras, men då gäller det att veta vad man gör. Om alla jordbruksstöd skulle skrotas öppnas de europeiska marknaderna på vid gavel för det amerikanska och australiska industri- och kemijordbruket. I det läget hotas stora delar av det svenska och europeiska jordbruket, särskilt i norr, av utslagning.

Ökad marknadsanpassning är en positiv utveckling, men omställningen bör bygga på långsiktiga spelregler och ett globalt WTO-avtal. En ensidig avveckling av alla jordbruksstöd inom EU skulle slå ut en stor del av det europeiska jordbruket. Exportsubventionerna bör dock snarast avvecklas och produktionsstödet inriktas på miljöhänsyn, öppna landskap, livsmedelssäkerhet och landsbygdsutveckling.

Att stärka såväl jord-, skogs- som vattenbruk är tillsammans med en massiv satsning på grön teknik – avgörande för att göra såväl Sverige som Europa grönare. Därför är det av stor betydelse att det finns starka och engagerade röster för de gröna näringarna bland de företrädare Sverige sänder till Europaparlamentet.

Håkan Larsson, c

Rödön, kandidat till Europaparlamentet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons