Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste bli fler invånare i länet

/
  • Analyser av befolkningsutvecklingen för de kommande åren visar att flera av länets kommuner förlorar så mycket som 10–20 procent av den arbetsföra befolkningen.

Nyligen kom SCB:s siffror över befolkningsutvecklingen i länet och vi kunde åter igen läsa att vi blir färre. Det är en dyster bild av utvecklingen vi möter när vi varje nytt år tvingas inse att fler dör än föds och att inflyttningen till länet inte täcker det underskott som uppstår.

Annons

Att en viss omflyttning sker inom länet medför inte den stimulans, utvecklingskraft och de framtidsmöjligheter vi behöver.

Jag har under de senaste 4–5 åren ofta fått tydliga besked från länets företagare om att det är svårt att finna kompetent arbetskraft. Alla de fullmäktigepolitiker som deltagit i undersökningarna av det lokala företagsklimatet i våra åtta kommuner har givit samma dystra besked.

Vid höstens enkäter till företagen ser vi att rekryteringsproblemen fortfarande är stora trots att neddragningar av personal påbörjats. Så sent som nu i mitten av februari i samband med Svenskt Näringslivs konjunkturprognos finns samma tydliga bild av rekryteringsproblemen kvar. Trots lågkonjunktur, finanskris och en allt högre nivå på arbetslösheten.

Analyser av befolkningsutvecklingen för de kommande åren visar att flera av länets kommuner förlorar så mycket som 10–20 procent av den arbetsföra befolkningen. Det beror även fortsättningsvis på en alltför hög andel äldre liksom på att flyttalen missgynnar oss.

Det är alarmerande siffror som kommer att medföra att konkurrensen om arbetskraften blir allt större mellan företagen och mellan företag och offentlig verksamhet. Vi får verkligen fråga oss vem som ska göra jobbet i framtidens Jämtland.

Om det inte finns tillgång till rätt kompetens blir följderna allvarliga. Företagens konkurrensförmåga urholkas och i sämsta fall beslutar sig vissa för att flytta sin verksamhet bort från länet. Vi är i högsta grad beroende av motsatsen! Vi behöver fler företag som startas och växer. Företag som rekryterar hög kompetens och som har konkurrenskraftig verksamhet på marknader i och utanför länet.

Jag är bekymrad över att vi inte med kraft sätter igång ett omfattande arbete för att bli den attraktiva region vi vill vara. En attraktiv region är en region där tillgången på arbete är god. Politik och näringsliv behöver tala samma tydliga språk, vara eniga om ett bra företagsklimat i länet och därmed skapa en god grund för företag att etablera sig och vara verksamma i.

För några veckor sedan samlade vi företagare, politiker och tjänstemän i Strömsunds respektive Härjedalens kommuner under en eftermiddag. Där enades man om vad som bör göras för att blir en mer attraktiv kommun med fler företag. Det var åtgärder som bättre infrastruktur, en offensiv och positiv marknadsföring riktad mot yngre, mer samverkan för utveckling, förlängda turistsäsonger, bättre möjligheter för högre utbildning och fler företagsinvesteringar.

Nu återstår att gå från ord till handling inte bara i dessa två kommuner utan i hela länet. Det finns ingen tid att försitta.

Vi behöver samla all kraft för att stärka företagsamheten. Det bidrar till ökad service- och tjänstenäring liksom till tryggad välfärd. Vi behöver så snart som möjligt kunna visa upp en bred, intressant och utvecklande arbetsmarknad i en attraktiv miljö på en mycket central plats i landet. Vi behöver bli fler.

Lisbeth Godin Jonasson, regionchef

Svenskt Näringsliv, Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons