Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har en klimatpolitik för framtiden

Annons

I dag presentar regeringen vå propositioner som tillsammans utgör en sammanhållen klimat- och energipolitik för perioden fram till år 2020. Det förslag vi presenterar är utan tvekan den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken av alla länder i Europa, ja troligen av alla utvecklade industriländer i hela världen.

Vi sätter upp mål som innebär att halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara energikällor, att vårt land år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi och att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser mot mitten av detta sekel faktiskt ska vara noll. Vårt klimatmål för år 2020 innebär att utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med minst 40 procent.

Det paket vi presenterar är resultaten av en lång process. Vi har aktivt arbetat i EU för att driva på arbetet med ambitiösa klimat- och energimål för hela unionen. Den processen slutfördes före årsskiftet, då EU genom en gemensam överenskommelse befäste sin ledande position i världen vad gäller att lösa de globala klimatproblemen.

För att klara klimatutmaningen krävs samverkan mellan världens alla länder och mellan alla delar av samhället. Därför har regeringen vänt sig till hela samhället i olika dialogforum, för att diskutera den omställning som nu förestår. För att skapa förutsättningar för bred politisk uppslutning tillsattes den parlamentariska klimatberedningen som gav förslag till mål och åtgärder. Sveriges främsta experter på klimatområdet utsågs att ingå i Vetenskapliga rådet, som på vetenskaplig grund lade förslag till Sveriges klimatmål.

Satsningen på förnybar energi och effektivare energianvändning ger svensk forskning och svenska företag en ledande roll i den globala klimatomställningen. Vi lägger grunden för nya innovationer, nya företag och nya jobb i gröna framtidsbranscher.

Bland de konkreta förslagen kan nämnas:        

Miljöbilar befrias från fordonsskatt under de fem första åren.

Koldioxidskatten höjs stegvis under många år för att styra rätt men också ge företag och medborgare tid att ställa om.

Utbyggnadstakten av förnybar elproduktion i form av framförallt biobaserad kraftvärme och vindkraft fördubblas inom ramen för gröna certifikat för att nå sammanlagt 25 TWh år 2020.

Planeringsprocessen för vindkraft förenklas betydligt.

Ett omfattande program för effektivare energianvändning om 300 miljoner kronor årligen utarbetas.

Omfattande satsningar görs för att i samarbete med branschen ställa om den svenska fordonsindustrin till framtidens klimateffektiva transportlösningar. Tre miljarder kronor i ett forskningsinstitut och ytterligare 450 miljoner per år till forskning och utveckling.

Regeringen presenterar en politik som kan förena höga klimatmål med stärkt konkurrenskraft för svensk industri, medan vänsteroppositionen tyvärr inte tycks kunna samla sig till vare sig det ena eller andra. Med förslag som enbart räknar till svenska insatser i Sverige står de svarslösa i uppgiften att lösa klimatproblemen.

Ensidigt nationella åtaganden leder inte till globala resultat, utan enbart till en dyr, ineffektiv och osolidarisk klimatpolitik. Oppositionen straffar jobben och ekonomin genom att lägga ytterligare kostnader på den svenska industrin.

Vi är dock övertygade om att en stor majoritet av det svenska folket kan ställa sig bakom och även bidra till den inriktning som regeringen i dag presenterar. Därmed står vi också mycket starka när vi från och med i sommar kommer att vara ordförande för hela EU. Det blir nästa steg i regeringens strategi, att som ledare för Europa aktivt bidra till också en global överenskommelse om klimatet och energin, och därmed om vår gemensamma framtid.

Andreas Carlgren

Miljöminister

Maud Olofsson

Näringsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons