Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vattenbruket satsar framåt

I dag nystartar fiskeriförsöksstationen i Kälarne – samtidigt som stationen har hundraårskalas. Det är en viktig händelse och milstolpe för vattenbruket.

Annons

Under det gångna året har jag utrett det svenska vattenbrukets framtidsmöjligheter. Resultatet, utredningen Det växande vattenbrukslandet (SOU 2009:26), överlämnade jag till jordbruksminister Eskil Erlandsson i våras. En central slutsats är att odling av röding i de reglerade och näringsfattiga sjöarna i inlandet har goda utsikter att växa. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) finns en potential för att odla mellan 50 000 och 70 000 ton fisk i de rena, kalla vattnen i norr.

En osäkerhetsfaktor har varit framtiden för fiskeriförsöksstationen i Kälarne, den enda anläggningen i sitt slag i landet. I utredningen underströk vi att verksamheten där har stor, ja avgörande betydelse, för att rödingodlingen ska kunna utvecklas. I Kälarne bedrivs avel på röding sedan 1985 och här produceras rom och sättfisk för de olika odlingarna.

Fiskeriverket har länge velat överlåta stationen till annan huvudman och nu har frågan glädjande nog fått en bra lösning. Från halvårsskiftet drivs anläggningen av Vattenbrukscentrum Norr AB med näringen, Fiskodlare i norr, som största intressent. Även landstinget i Jämtland, Bräcke kommun och SLU ingår i ägarkretsen och ger tillsammans den stabilitet som verksamheten behöver. Tills vidare får stationen också ekonomiskt stöd från den förra ägaren Fiskeriverket.

Kälarne blir nu centrum för rödingodlingen i Sverige. I utredningen bedömde vi att det finns utrymme för en stark tillväxt av fiskodlingen i inlandet. Ett centrum för forskning, avel, romproduktion och utbildning är därför av avgörande betydelse.

Verksamheten i Kälarne är en viktig pusselbit för att det svenska vattenbruket ska kunna växa. Men det behövs mer. I Det växande vattenbrukslandet presenterade vi en handlingsplan. Vi föreslog bland annat att ”en dörr in” införs vid ansökan för vattenbruk för att korta handläggningstiderna, en satsning på utbildning, forskning och kompetensutveckling, liksom förbättrad kapitalförsörjning genom säkrad medfinansiering och statliga räntegarantier vid investeringar i vattenbruk.

Jag ser nystarten i Kälarne som ett viktigt steg för att utveckla vattenbruket och vill önska Vattenbrukscentrum Norr all framgång. Just nu är vår utredning ute på remiss och förhoppningsvis kommer jordbruksministern snart därefter att lägga förslag till riksdagen för att ge näringen bättre utvecklingsförutsättningar.

Det bör finnas möjligheter att utöka befintliga fiskodlingar och starta nya, som ger viktiga jobb i inlandet. Företag som kan producera miljövänlig, klimatsmart mat av högsta kvalitet. Med rätt förutsättningar går det vattenbruket mot en ljusnande framtid som en viktig del av Matlandet Sverige.

Håkan Larsson, Rödön

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons