Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värna folkkyrkan – rösta i morgon!

Jag tror jag vågar påstå att jag älskar Svenska kyrkan. Några tycker kanske att det är självklart att en biskop i kyrkan gör det. Men det är det inte. För jag kan se många av kyrkans avigsidor.

Annons

Men samtidigt ser jag klart vad kyrkan kan betyda för människor. Kombinationen mellan att betyda mycket och ha svårigheter på vissa områden gör att jag vågar säga att jag älskar Svenska kyrkan. Det är en kyrka som är till för alla. Och det oavsett hur mycket jag tror eller tvivlar, så vill kyrkan finnas där.

För sökare: Svenska kyrkan är till för sökare. I kyrkans församlingar kan sökare få hjälp att utvecklas i sitt sökande. Vi har medarbetare som är utbildade i andlig vägledning som kan visa hur den som söker kan upptäcka Gud i sin vardag. Upptäcka att Gud finns med både i lyckan och glädjen, men också i sorgen och smärtan och besvikelsen. När något händer i våra liv, det må vara djup smärta eller stor glädje så finns kyrkan där för oss, och vi kan söka Gud.

För tvivlare: Svenska kyrkan är till för tvivlare. Hur mycket måste vi tro för att få tillhöra Svenska kyrkan? Hela trosbekännelsen? Nej, vi frågar inte efter hur mycket tro du har. Vi visar vägen till tro, men vi avkräver inte tro av någon. Du får döpa dina barn, du är välkommen till konfirmation, vigseln hjälper vi till med och den sista tjänsten gör vi gärna åt dig vid beegravningen. Händer det något i ditt liv och du behöver Svenska kyrkans stöd står vi till ditt förfogande. Du får uttrycka ditt tvivel. Vi menar att även du har något att ge till vår gemenskap.

För troende: Svenska kyrkan är också en kyrka för troende. Det är egentligen självklart det också. Och samtidigt viktigt. Här får vi mötas, bedja tillsammans, fira gudstjänst. Det är viktigt att det i varje kyrka finns en grupp människor som firar gudstjänsten. De gör det på något sätt ställföreträdande för alla. De bär släkt, vänner och hela bygden fram inför Gud. Samtidigt möter de Gud i Bibelns ord som läses och predikas, i nattvarden som delas ut, i bönerna som bes.

Men jag skrev också att kyrkan har svårigheter på vissa områden. Jag tänker på att en del medlemmar lämnar oss, att vissa församlingar har svårt att få verksamheten att gå runt, att svårlösta konflikter ibland blossar upp i vår organisation. Det här är svårigheter som jag tror att vi måste leva med därför att vi är människor men mitt i allt det som är svårt kan du vara övertygad om att vi alla vill det bästa för människor, för kyrkan och för Gud.

Ett viktigt val: Nu är det viktigt att du säger ditt. Vilka ska representera dig i kyrkans beslutande organ? Vilka verksamheter som din lokala församling ska satsa på, vart församlingens pengar ska läggas, det avgör våra förtroendevalda. Prästen har ansvaret för predikan, dopet och nattvarden. Men om pengarna ska gå till kören, arbetet bland barn och ungdomar eller till underhåll av kyrkobyggnaden, det bestämmer de förtroendevalda i församlingen.Det samma gäller regionalt, till exempel för stiftets beslut om bidrag till församlingar i glesbygd. Eller nationellt, exempelvis för kyrkomötets ställningstagande till den nya äktenskapslagen. På olika nivåer i Svenska kyrkan finns förtroendevalda som tar de principiella besluten.

Därför är kyrkovalet viktigt. I det kan du göra din röst hörd, så att kyrkan vet var satsningen ska ligga.

Välkommen att rösta!

Tony Guldbrandzén

Biskop i Svenska kyrkan

Härnösands stift

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons