Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vård av äldre måste vara värdig

Annons

Äldre får i dag inte den respekt och värdighet som ska vara självklar.

Med jämna mellanrum dyker ”äldrevårdsfrågor” upp i media. Kvinnan som under tio års tid diagnostiserades som dement. Mediciner sattes ut och kvinnan blev frisk. Vanvård och läkemedelsförgiftning förekommer tyvärr för ofta. Den äldres vardag i hemsjukvården präglas av inaktivitet. Vem bär ansvaret och vem tar emot personalens signaler om missförhållanden?

Många av oss ser i det dagliga arbetet missförhållanden. Psykofarmaka skrivs ut till oroliga äldre och de blir därmed mindre personalkrävande. Äldre får inte frisk luft, blir inte tillräckligt aktiverade, de får gå till sängs innan kvällen ens har börjat. Vi ser tomma blickar, ensamhet och isolering. Sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvård lider av samvetsstress då yrket innefattar ett större personligt ansvar i utövandet än vad verksamheten möjliggör. Vår kunskap, som auktoritet ska inte bli ifrågasatt.

Just nu pågår en utredning som ska ligga till grund för förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen. I förslaget ingår ”bedömningar kring frågor om värdighetsgarantier, möjligheterna att få leva utifrån sin identitet och personlighet, värdegrundsmärkning och den äldres möjligheter till ökat inflytande när det gäller att lämna synpunkter och klagomål som rör de vardagliga insatserna”. Utredningen lämnar bland annat förslag om en nationell värdegrund, stimulansbidrag för att utbilda äldreomsorgens ledare i värdegrundsarbete, ökat inflytande för äldre över insatser i äldreomsorgen och stimulansbidrag för att införa värdegrundsmärkning av verksamheter inom äldreomsorgen. Ingen människa kan tycka annat än att detta ska vara självklarheter. Kommentarer från de äldre är efterfrågan på mat av god kvalitet samt social samvaro.

De styrande i länets kommuner ska känna till kompetensbehovet för att kunna bedriva den av lagar styrda verksamheten. Politiker och tjänstemän förväntas vara kunniga i författningar och lagtexter. Vilka politiker vi väljer är ett val vi medborgare gör vart 4:e år.

I kommunerna behövs fler specialistutbildade inom geriatrik, äldrevård och psykiatri för att kunna garantera god kvalité i hemsjukvården. Vårdförbundets medlemmar besitter kunskap, som inte blir tillvaratagen, dels på grund av arbetsgivares okunskap, dels på en ”tradition” att ”inrätta sig i organisationen”, dels på oss medlemmar själva.

Vi behöver starta diskussioner om värdegrund på våra arbetsplatser. Det behövs utbildning i etiskt tänkande, bemötande och konflikthantering inom organisationerna.

Sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvård behöver stödja varandra så att de i det dagliga arbetet orkar agera för professionell utveckling av verksamheten. Vårdförbundets medlemmars auktoritet ska inte kunna ifrågasättas, alla vill arbeta i en värdig äldrevård.

Sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor

Bergs kommun

Annéa Johansson, Styrelseledamot

Vårdförbundet avdelning Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons