Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vår syn på valfrihet i vården

Annons

Konkurrensverket har i sitt uppdrag från regeringen utrett hur den nya lagen om fri etableringsrätt har påverkat valfriheten i primärvården.

Utredningen uttrycker att konkurrensen från nya privata etableringar ska öka effektiviteten och rentav bidra till rättvisa i samhället. Vi vill påstå att det förhåller sig precis tvärtom, speciellt för Jämtlands län.

En av Konkurrensverkets slutsatser är att det har blivit betydligt fler privata vårdcentraler i borgerligt styrda landsting. Det är inget oväntat – enligt borgerlig ideologi är det viktigt att göra sig av med landstingsdriven välfärd till fördel för privat.

Vi införde Hälsoval Jämtland den 1 januari 2010. Primärvården är nu öppen för konkurrens och landstingets egna hälsocentraler kan konkurreras ut av privata.

De nya privata hälsocentralerna i Jämtlands län fick en trög start. Det privata alternativet i Östersund ansåg att de ekonomiska villkoren var för dåliga för privat verksamhet och drog tillbaka sin ansökan. I länets norra delar fick en planerad etablering på tre orter begränsas till två.

På sikt kommer någon av dessa eller landstingets egna hälsocentraler på orterna tvingas lägga ner eftersom invånarna är för få.

Av Konkurrensverkets slutrapport framgår att de nya privata vårdcentralerna inte skiljer sig nämnvärt mot de landstingsdrivna vad gäller hur vården bedrivs och organiseras. Invånarna får alltså samma sak som förr, men av nya företag och ibland i nya lokaler – till priset av att den befintliga hälsocentralen måste läggas ned. Landstinget får en större administrativ börda, när fler vårdgivare ska ses om och kontrolleras.

Med de privata bolagens intåg i vården blir plötsligt ekonomisk vinst ett mål för verksamheten, lika viktigt som vården i sig. De skattepengar som länsinvånarna har betalat till landstinget går alltså ut i andra änden som vinstutdelning i privata vårdbolag. Det är en situation som inte automatiskt gynnar en god vård i hela länet, och vi vill förhindra att länets invånare betalar mer än de behöver för vården. När vård läggs ut på entreprenad ska det ske för att det är bra för länets invånare och inte för företagens bästa.

För oss handlar valfrihet inte främst om att få välja mellan olika utförare. Valfrihet för oss är att varje invånare erbjuds bästa möjliga vård och förebyggande behandling, med ödmjukhet och respekt för de önskemål som var och en har kring den egna hälsan. Valfrihet är när landstinget har tillräckligt med resurser för att erbjuda länets invånare en flexibel primärvård, med bekväma öppettider och tillgång till hemsjukvård när så behövs. Valfrihet skapar vi inte genom konkurrens där det till syvende och sist är pengarna som styr, utan tillsammans, genom samarbete i hela vår region

Landstingsråden

Harriet Jorderud (S)

Anna Hildebrand (MP)

Monalisa Norrman (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons