Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var står länets politiker i vindkraftsfrågan?

Annons

Var står ortens politiker i kollisionen mellan naturturism och vindkraft? Svensk turism är nästan lika stor som den totala energisektorn. Man omsätter i dag 244 miljarder kronor per år och har närmare 160000 anställda. Naturturismen omsätter cirka 15 miljarder kronor, år efter år. Exempelvis, en liten kommun som Nordanstig har 172 miljoner kronor per år i turismrelaterad omsättning. En utveckling av häxkulturturismen skulle ge mellan 20–30 miljoner kronor till orten årligen.

Potentialen för svensk naturturism är alltså en marknad som vida överstiger vindkraftens. Men vindkraft och naturturism går inte ihop inom samma synfält.

Turism produceras, i likhet med vindkraft, i samma ögonblick som den används. Till skillnad från vindkraft ger turismen lokala jobb och samhällsintäkter eftersom tjänsten utförs där den konsumeras. Så är icke fallet med vindkraft. Där försvinner både kapital och arbetstillfällen till andra orter, till stor del utomlands. Vindkraft kan, i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer, också produceras i områden där vindkraftsutbyggnaden inte inverkar på andra, större näringar. Som turismen.

I Lillhärdal finns turism-entreprenörer som under ett antal år försökt få till stånd en destinationsutveckling baserad på en unik Häxkultur, friluftsliv och natur. Detta finns endast utvecklat på två andra ställen i världen, bland anat i Salem, USA, där man har 800000 besökare per år. Studier av bland annat Sweco, Resurs AB och Lillhärdals Utvecklings AB, medfinansierade av Härjedalens kommun, har påvisat områdets stora potential. En rad internationella turismutvecklingsexperter har deltagit. Privata investerare har uttryckt intresse. Det är därför förvånande att kommunen utövat ett passivt motstånd i turism-utvecklingsfrågan, samtidigt som man är osedvanligt aktiv i vindkraftsutvecklingen.

Turismen är en avsevärt bättre samhällsinvestering än vindkraft, både avseende arbetstillfällen och rena intäkter. Skillnaden består i att turismen ger lokala jobb och intäkter i storleksordningen fyra gånger vindkraftens, men fördelade på många av ortens näringsidkare, medan vindkraften ger mycket pengar till ett fåtal markägare och konsumtionsintäkterna försvinner till storföretag på andra orter eller utomlands.

Vi producerar redan all den el vi behöver CO2-fritt med sjunkande konsumtion. Positiva effekter av samhällets insatser som borde komma medborgarna till del, men vindkraftsutbyggnaden ger i det läget helt motsatta signaler då elcertifikatkostnaderna ger konsumen- terna högre elräkning.

Nu stundar valtider. För en politiker som verkar för ortens bästa bör beslutet mellan vindkraft och turism-utveckling vara uppenbart: Förlägg eventuell vindkraftsutbyggnad till platser där naturturismen inte störs. Det vill säga industriområden, längs motorvägarna, i vissa havsområden.

Var står ortens politiker i frågan?

Curt Landin

Styrelseledamot Härjulfs Resor AB, Lillhärdal

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons