Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägverkets slarv hotar enskilda vägar

Annons

En slarvig och otillräcklig utredning från Vägverket Enskilda vägar i framtiden hotar att slå ut stora delar av landsbygdens småskaliga vägnät! Särskilt illa ser det ut för Mitt-regionen (Gävleborg, Jämtland och Västernorrland), som redan är i stort behov av reparationer och upprustning av våra småvägar. Oron är stor bland de enskilda väghållarna vägföreningar och vägsamfälligheter att inte längre få råd att hålla vägarna öppna för allmänheten. Vägverkets nya regelverk ser ut att strypa anslagen helt till många bygder.

Vägverket dundrar fram stick i stäv mot regeringens nya strategi för att tillföra Sveriges landsbygd stärkt utvecklingskraft.

Näringsminister Maud Olofsson och jordbruksminister Eskil Erlandsson formulerar sig bland annat så här:

Vägverket genomför sedan en tid tillbaka en bred översyn av frågor som rör de enskilda vägarna, bland annat för att frigöra resurser och bli ett bättre stöd till väghållarna.

Verket tycks vara på en rakt motsatt väg!

Regeringen har de senaste två åren äntligen höjt medfinansieringen till enskild väghållning.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson strör samtidigt lovord över oss väghållare. Bland annat har hon sagt:

Utan våra enskilda vägar skulle Sverige inte fungera. Det ideella engagemang, som läggs ned i våra vägsamfälligheter är ovärderligt.

Vägverket pytsar nu godtyckligt ut regeringens extrapengar till ett antal större projekt. Detta utan att ha tagit reda på var de verkliga behoven finns. Detta drabbar oss väghållare mitt i Sverige extra hårt.

Det enskilda vägnätet är blodomloppet för att det ska finnas en landsbygd över huvud taget. 24 000 väghållare, markägare, vägföreningar och vägsamfälligheter i landet kämpar för att hålla sina vägar öppna för allmänheten. Vägarna har stor betydelse inte bara för de boende utan även för exempelvis skogsindustrin.

Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, är en paraplyorganisation för omkring 1 miljon människor på landsbygden.

Vi sågar Vägverkets utredning. Vi vill att den omarbetas helt! Annars är hotet uppenbart att många väghållare tvingas bomma igen sina vägar.

Regering och riksdag har format strategier och beslutat om anslagshöjningar för det enskilda vägnätet. Vägverket föreslår nu, i rak motsats och utan konsekvensanalyser, att många väghållare ska få minskade statsbidrag och andra väghållare ska förlora det lilla bidrag man har.

Det är svårt att se något förnuft i detta!

Utredningen har utgått från en inskränkt omvärldsanalys och en ogenomtänkt tidplan.

Bara 28 väghållare i tre kommuner har fått uttala sig.

Detta speglar absolut inte tillnärmelsevis alla enskilda väghållares situation, problem och synpunkter för hela landet.

Våra behov i Mitt-regionen är till exempel speciella till följd av tjällossning och klimatförändring med mera.

Tillgängligheten från handläggarna på Vägverket har blivit allt sämre, trots stort behov av professionell rådgivning ute på de enskilda vägarna.

Överflyttningar av ansvaret för kostnadskrävande broar till Vägverket har inte behandlats.

Ingen hänsyn har tagits i utredningen till att vi har en pågående klimatförändring med allt mildare vintrar! Hur påverkar det våra vägar?

Direktiven för utredningen har över huvud taget inte uppfyllts. Det har heller inte redovisats på ett korrekt sätt i slutrapporten.

Listan på allt som måste göras bättre i Vägverkets utredning är häpnadsväckande lång. Risken för en utarmning av Sveriges landsbygd är stor, om ingen ändring sker!

Välkommen upp till oss i Mitt-regionen, så ska vi berätta om de verkliga behov som finns.

Mikael Näslund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons