Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utan satsningar hotar gasbrist

/
  • Intresset och efterfrågan på gasbilar är rekordstort  och växande.  foto: scanpix

Stödet för fordonsgas ökar kraftigt bland Sveriges politiker. Det visar en ny undersökning som United Minds har genomfört på uppdrag av Svenska Gasföreningen.

Annons

Men om inte politikerna skjuter till pengar för att bygga ut tankställen och produktion av biogas så hotar gasbrist i Sverige.

Över 150 politiker i kommuner, landsting och riksdag har deltagit i undersökningen som genomförts för andra gången. Andelen politiker som tror att fordonsgasen kan bidra med miljömässiga vinster har ökat från 48 procent till 68 procent sedan 2008. Det är tydligt att stödet för gas ökar. Både alliansen och oppositionen lyfter fram fördelarna med biogas som drivmedel. Men nu måste branschen och politiker gå gemensamt från ord till handling.

Statistik över biogasproduktionen visar att Sverige fortfarande har en lång bit kvar att gå. Enligt en potentialstudie kan närmare 15 TWh biogas produceras genom rötning av matavfall, avloppsslam, grödor, gödsel och restprodukter från lantbruket. Men fortfarande når inte den årliga produktionen upp till ens en tiondel av detta. Knappt 1,5 TWh biogas produceras årligen i Sverige.

Statistiken visar också att det är gas till fordon som ökar mest. Ungefär en fjärdedel av all biogas som produceras i landet uppgraderas och används till fordon. Men försäljningen av gasbilar har ökat med flera hundra procent. Intresset och efterfrågan på gasbilar är rekordstort och växande. Detta är mycket glädjande. Men det gör att marknaden går för högtryck och på vissa håll saknas marginaler.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för all biogas och naturgas som används till fordon. Dessa gaser kan blandas i alla proportioner och idag är andelen grön biogas omkring 60 procent av all gas som används som drivmedel. I Skåne och i Västsverige så finns naturgasen som back-up när biogasen inte räcker till. I Stockholm (och på vissa andra platser) finns naturgas att tillgå i flytande form, men denna back-up är för liten och behöver öka. Likaså byggs biogasproduktionen ut. I väntan på detta så lider Stockholm av växtvärk och problemen har accelererat under hösten med gasbrist och köer till tankstationerna. Denna situation är speciell för Stockholm, men det finns en risk att vi i framtiden får gasbrist på fler orter i landet. Det finns också alltför många orter, framför allt norr om Dalälven, som helt saknar gastankställen. Det krävs nu därför omfattande investeringar för att få mer biogasproduktion, ökad uppgradering och fler tankställen för miljövänlig gas över hela landet.

Regeringen har nyligen avsatt 150 miljoner kronor till biogassatsningar 2009-2011. Detta är mycket välkommet. Men sammantaget minskar nu det ekonomiska stödet till biogasen. Det lokala klimatinvesteringsprogrammet Klimp som gav stor utdelning till lokala biogassatsningar är nu avskaffat. Vid årsskiftet försvinner de miljoner som är kvar hos Naturvårdsverket för att stötta byggandet av gastankstationer. Det finns också ett om förslag som diskuteras om kvotplikt för biodrivmedel där gasen lämnas utanför. Samtidigt väntar skattehöjningar från 2011 för naturgasen som används till fordonsdrift. Sammantaget kan detta innebära en tuffare situation för de företag som tar ansvar och producerar och distribuerar gas till miljömedvetna konsumenter.

Det krävs nu ett stöd från staten för att öka produktionen av biogas och få fler tankställen. Därigenom kan fler köra en gasbil med stora gynnsamma effekter för miljön. Fordonsgasen har en stor potential, både vad gäller minskade utsläpp från trafiken, men också när det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Vår undersökning från United Minds bekräftar att landets politiker känner till fordonsgasens potential och miljöeffekter. Det politiska opinionsstödet ökar kraftigt. Vi menar att även det ekonomiska stödet måste göra det.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons