Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uranbrytning – en nitlott för länet

/

Regeringen med de fyra borgerliga partierna möjliggör förnyelse och utbyggnad av kärnkraften i Sverige genom att de vill ta bort lagen som i dag hindrar att ny kärnkraft byggs, samt den lag som säger att uttjänta kärnkraftverk skall avvecklas.

Annons

Om detta röstas igenom i riksdagen innebär det enligt regeringen att nyetablering av kärnkraft kan ske på marknadsmässiga grunder. Regeringen säger också att kärnkraften ingår i den så kallade energimixen som ska trygga Sveriges energiförsörjning, samt att kärnkraften behöver utökas för export av energi till övriga Europa.

Enligt regeringens marknadsliberalisering ska fri företagsamhet och konkurrens ge förutsättningar för företagande vilket i förlängningen kan innebära att berörda kommuner ej ges de arbetstillfällen som kan komma i fråga vid en eventuell uranbrytning. Om utländska intressenter etablerar sig vid uranbryning kommer dessutom kapital att strömma ifrån Sverige och inte ge underlag till arbetsmarknaden. I Sverige kan ej heller uran göras till färdigt kärnkraftsbränsle utan utländsk inverkan.

De flesta norrländska kommuner, där uranbrytning kan komma i fråga, är inte, eller till väldigt liten del beroende av kärnkraft då där ges arbetstillfällen i form av vattenkraft och utbyggnad av annan förnyelsebar energi, vilket kan inverka på kommuners inställning i veto-frågan.

Att påskina att regeringen sluter upp för den kommunala vetorätten är inte trovärdigt i en fråga som enligt dagens politik vill möjliggöra och utveckla marknaden för energi, där den enligt regeringen icke förnyelsebara kärnkraften skall vara en av pelarna.

Är regeringen för att kärnkraftsindustrins intressen av uran ställs mot kommuner som avser att använda sin vetorätt och vill sätta stopp för uranbrytning, samtidigt som man öppnar för utveckling av ny kärnkraft?

Det finns all anledning till oro i denna fråga för Norrlands inland, framförallt i det avseendet att regeringens avsikt verkar vara att de marknadsmässiga intressena skall ställas mot kommunernas veto och på så sätt tvinga fram ett godkännande till uranbrytning. Eftersom kommunerna i dag saknar inflytande i prospekteringsskedet av uran kan regeringens inställning i frågan ej tolkas på annat sätt.

Magnus Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons