Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unik politisk enighet för regionen

Annons

I år avgörs om vi ska lyckas att bilda en region. Gör vi det, så får vi precis samma möjligheter som Region Skåne och Västra Götaland att ta över statliga miljoner och själva avgöra hur dessa medel ska användas för bästa möjliga tillväxt. Att bildandet av regionkommuner kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa tillväxt är alla överens om – frågan är bara hur dessa skall avgränsas geografiskt.

Det är dock viktigt att betona om vi inte kommer in med en ansökan om regionbildning innan årsskiftet så kommer vi inte få den unika möjligheten att själva förvalta statliga medel så som vi själva önskar förrän tidigast 2019. Eller så blir det regeringen som formar vår geografi utan vårt inflytande.

Vi måste nu komma överens med våra grannar i denna viktiga fråga.

Vi som driver frågan om att bilda en Region Mitt ser det som naturligt att hela Västernorrland och Jämtland/Härjedalen bildar en region. Vår uppfattning är att denna lösning har ett stort folkligt stöd och en stark uppbackning från näringslivet. Vi samarbetar redan i dag väldigt bra, och genom den ökade turtätheten på Mittbanan och Botniabanan så kommer denna region vara lätt att hålla samman.

Vi har det senaste året tittat alltmer på hur en region tillsammans med Gävleborg och Dalarna skulle kunna växa sig stark. Det är vår bestämda uppfattning att den skulle bli än mer kraftfull. En given framgångsfaktor ligger i våra gemensamma behov av infrastruktursatsningar, till exempel dubbelspår på Ostkustbanan och uppgradering av Inlandsbanan. Vidare finns en enorm potential för direkt näringsutveckling och då framförallt inom turismnäringen i Jämtland/Härjedalen och Dalarna. Vid en samordning av statliga satsningar för hela denna södra fjällkedja, skulle vi gemensamt kunna locka privata investerare för att ytterligare utveckla detta område.

Inom styrelsen för Region Mitt så råder hundra procents politisk enighet om att vi vill bilda en region för tillväxt. Detta har gjort arbetet mycket givande och förmodligen unikt av vad vi kan avläsa från andra landsändars arbete med att bilda nya regioner. Nu när vi alla – över partigränserna – drar åt samma håll ser vi inga gränser för vad vi kan åstadkomma. Vi siktar högt och har långtgående och långsiktiga mål. Det vi har framför oss är ett öppet och viktigt samtal om hur vi tillsammans blir starkare och ännu attraktivare i vår region. Vi måste också fundera ordentligt hur den regionen ska utformas, när regeringen tydligt säger att en liten regionbildning som Gotland eller Halland aldrig blir aktuellt igen. Det samtalet vill vi i föreningen Region MittSverige föra med Er alla.

Robert Uitto (S),

Reinold Hellgren (C),

Gunilla Hedin (S),

Sten-Ove Danielsson (S),

Anna Hildebrand (MP),

Bernt Söderman (C),

Ain Liivlaid (V),

Finn Cromberger (FP),

Lars-Olof Eliasson (KD),

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons