Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tystnaden signalerar passivitet om regionfrågan

Kammarkollegiet har begärt en konsultrapport för att bedöma läget i regionfrågan.

Annons

Denna rapport har som tidigare nämnts fått en mycket kort remisstid där landsting och kommuner omgående ska reagera innan kammarkollegiet ger sitt förslag till regeringen, som redan i höst väntas fatta beslut.

Jag gjorde för ett par veckor sedan ett tappert försök att få våra riksdagsledamöter och ledande företrädare för de politiska partierna i länet att i media redovisa sina åsikter om vad olika alternativ i regionfrågan kan innebära. Endast en person har ansett att man som förtroendevald har ett ansvar att värna demokratin och öka insikten hos länets medborgare. Tack Per Åsling!

Partiernas medlemstal har minskat kraftigt under de senaste årtiondena. År 1980 var ca 14 procent av befolkningen medlemmar i politiska partier.

I dag är andelen sju procent och andelen aktiva medlemmar utgör två procent av Sveriges befolkning. Man kan fråga sig hur representativa dessa två procent egentligen är för sina väljare.

Samtidigt ser vi i samhället en starkt minskad tilltro till de förtroendevalda. Närmare 60 procent av medborgarna uppger att de allmänt sett har ett ganska litet eller mycket litet förtroende för svenska politiker.

Den totala tystnaden i regionfrågan från övriga riksdagsledamöter Ola Sundell, Marie Nordén, Berit Andnor och Gunnar Sandberg, samt från ledande företrädare för de politiska partierna i länet, Jens Nilsson, Bernt Söderman, Saila Quicklund med flera måste tolkas så att man antingen tycker frågan är av ringa betydelse eller att man inte vill avslöja bristfälliga kunskaper i ärendet.

Eller ska tystnaden tolkas som att man vill ha igenom en regionreform den största reformen sedan Axel Oxenstiernas dagar utan att länsmedborgarna är alltför informerade om konse- kvenserna?

Var finns då demokratin i vårt politiska system? Medborgardialogen är en nödvändighet för utveckling och bevarande av vår demokrati. Därför hoppas jag att fler ledande politiker utvecklar sina åsikter i frågan.

Jag är medveten om att vissa i det politiska etablissemanget tycker att man inte har anledning att gå i svaromål (undantag Åsling) mot vad några besvärliga länsmedborgare, som faktiskt vet vad det handlar om, anser.

Det är en härskarteknik som motverkar demokratins syfte. Jag vågar påstå att den nuvarande negativa utvecklingen i länet påskyndas, om våra politiska företrädare visar fortsatt passivitet i frågor av långsiktig betydelse.

Nils Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons