Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tufft att vara ung i Strömsund

/
  • Enligt kommunen ska eleverna få bästa möjliga skola och lik-värdiga möjligheter oavsett var i kommunen man bor.foto: scanpix

Annons

Enligt barnkonventionens tredje artikel ska vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, barnens bästa komma i främsta rummet.

Vilket samhälle har vi i dag? Tid är en bristvara – yrkeskarriär, försörjningspress, fritidsaktiviteter; ja listan kan göras lång på allt man måste för att upprätthålla normen. Barnen kommer i kläm, de får lov att acceptera de vuxnas levnadsmönster, men var kommer deras bästa in?

Allt fler yngre mår dåligt i dag. Inom barnpsykiatrin behövs mera resurser för att klara kön av de som inte orkar. 1850 samtal till BRIS under 2008, där misshandel av någon förälder eller svikande samhälle var vanligaste samtalsämnet.

Vardagslivet är tuffare för våra barn; mobbing, hot, fula ord, rasistiska glåpord blir vanligare och kryper allt längre ner i åldrarna. Enligt oss en spegling av dagens samhälle – hårdare klimat och mindre medkänsla för andra. Vi vuxna måste ta en rejäl funderare på våra liv och det ansvar vi har för våra barn.

I Strömsunds kommun ska man på grund av minskat elevunderlag lägga ner några byskolor, flytta eleverna till större skolor och skära ner på personalsidan för att få en ekonomi i balans (enligt kommunen ska eleverna få bästa möjliga skola och likvärdiga möjligheter oavsett var i kommunen man bor).

Läser man protokoll från barn- och utbildningsnämnden ser man många beslut om särskilt anpassad studiegång för elever, alarmerande siffror på antal elever som inte klarar de nationella målen, rektorer som påtalar att resurser av specialpedagoger inte räcker till, att nedskärningar hittills innebär att man inte kan erbjuda samma goda kvalitet framöver osv.

Är det verkligen barnen som har en lägre inlärningsförmåga i dag, eller får inte barnen de rätta förutsättningarna för att utvecklas som de borde göra?

Vems ansvar är det att skapa de bästa förutsättningar för sina barn – vi vuxna i samhället. Vad sänder det ut för signaler till våra barn när kommunen trots alla varningssignaler avser att skära ned på deras resurser, som redan idag är för knappa – att vi inte sätter barnen i främsta rummet!

Börja värna om våra barn – visa dem i handling att de är det bästa vi har. Ska vi skapa ett humanare samhälle än vi har idag måste vi nog ta del av barnens vardag i större utsträckning än idag. Och bry oss mera om varandra i allmänhet. För barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör.

Annica Strömberg,

Maj-Len Åman,

Annica Nyholm,

Susanne Östensson och Louise Åslund

Vuxna i Strömsund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons