Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora hälsoambitioner, men små medel

Annons

Alliansregeringens ekonomiska villkor gör utvecklingsarbetet i hälso- och sjukvården mycket sårbart. Bland annat behålls skatteutjämningssystemet som landstinget förlorar 70 miljoner kronor på, och verksamheterna tvingas inrätta sig efter kortsiktiga och tillfälliga stimulansmedel.

Trots knappa resurser för vi i den politiska majoriteten i landstinget en ambitiös politik. Vi är fast beslutna att jobba för ett välfungerande landsting – som ger trygghet, står för säkerhet och bygger attraktivitet. Det är här de politiska vägskälen blir så tydliga mellan oss i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och den borgerliga oppositionen.

Vi säkerställer att all vård som kan vara nära också ska vara det: För att upprätthålla en god primärvård i hela länet har vi gett hälsocentralerna ett omfattande uppdrag, samtidigt som vi styr mot att distansoberoende tjänster och distans-överbryggande teknik ska fortsatt nyttjas och utvecklas, plus att samarbete och samverkan över huvudmannaskapsgränser och yrkesmässiga gränser ska förbättras.

Den borgerliga oppositionen å sin sida förespråkar att primärvårdens uppdrag ska minskas för att ge plats till flera privata aktörer, medborgarna ska erbjudas vård i Norge, samt att delar av specialistsjukvården ska konkurrensutsättas.

Vi motsätter oss att skattemedel till vården ska kunna bli privat vinstutdelning.

Vi vill försäkra oss om att hälso- och sjukvård ska ges efter behov: Avgifter och övriga utgifter för den enskilde i samband med behandling, rådgivning, läkemedel och hjälpmedel ska vara låga och inte höjas.

Därför har vi inte höjt gränsen för frikortet som regeringen vill och vi behåller fri hälso- och sjukvård för barn. Vårdens omfattning och innehåll ska ta hänsyn till individens totala hälsa och livssituation.

Den borgerliga oppositionen vill istället sänka åldersgränsen för fri vård till barn och ungdom, och höja högkostnadstaket för vårdavgifter, samt öka individens ansvar för den egna hälsan.

Vi slår fast att samarbete, jämlikhet, ökad forskning ska utveckla hela vårt län: Vi lägger inga nya sparbeting för nästkommande år, utan bygger vidare på den politiska vägen i vårt län för ett förfinat samarbete, en förbättrad jämlikhet, samt ökad forskning, utbildning och innovation. 

Den borgerliga oppositionen vill däremot minska stödet till regional utveckling, vilket minskar resurser för att främja hälsa och stärka näringslivet. Oppositionen hävdar även felaktigt att det finns outnyttjad vårdkapacitet som kan säljas.

I övrigt är vår politiska inriktning att landstinget ska ta ett etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar vid upphandling av varor och tjänster. Obefogade skillnader i vården av män respektive kvinnor ska arbetas bort.

Vården måste ges lika oavsett social bakgrund, etnisk härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Landstinget ska arbeta efter barnkonventionen och bredda ungdomsdemokratin.

Fackliga organisationers och personalens inflytande på arbetsmiljö och arbetsinnehåll ska utvecklas.

Vi för en ambitiös politik med knappa resurser.

Harriet Jorderud (S)

Robert Uitto (S)

Mona-Lisa Norrman (V)

Anna Hildebrand (MP)

Landstingsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons