Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stödet för rovdjuren minskar stadigt

/
  • En enkätstudie gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) visar att acceptansen för björn och varg har minskat i rovdjurslänen i år jämfört med 2004.   Foto: Scanpix

I en tidigare debattartikel den 23 december 2009 hävdades att det finns ett starkt stöd för rovdjuren i Jämtlands län.

Annons

I samma debattartikel förvånar sig författaren också över att minskningen i stödet för rovdjur inte är större än vad den faktiskt är på grund av den, enligt författarens mening, omfattande ”antirovdjurspropaganda” som bedrivs i media.

Debattartikeln baserar sitt påstående på en enkätstudie gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under 2009 då man ställde frågan om svenskarnas inställning till rovdjur. Frågan ställdes till ca 15 000 personer i Sverige och var en uppföljning till en liknande studie gjord av FjällMistra under 2004. Enkätfrågorna i studien 2004 skickades till boende i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Gävleborg. I den uppföljande studien skickades enkätfrågorna även till boende i Stockholms län. Svarsfrekvensen var 50 procent .

Enkätstudien visar att acceptansen för björn och varg år 2009 har minskat i rovdjurslänen jämfört med 2004. Det har även skett en tydlig attitydförskjutning sedan 2004, så att färre svenskar vill öka antalsmålen för rovdjur, och att fler accepterar dagens mål, men även att det nu är fler som vill minska antalsmålen.

Undersökningen slår även klart och tydligt fast att allt eftersom nu fler och fler har drabbats, eller riskerar att drabbas av de stora rovdjuren så blir konsekvensen att man är mindre positiv till rovdjur. Dessutom visar undersökningen att det finns en hög acceptans för jakt på rovdjur om det syftar till att minska risken för att rovdjur dödar tamdjur.

Om man ser till Jämtlands län så har stödet för varg även minskat här, även om vi i Jämtland inte har haft problem med varg fram till tiden då undersökningen gjordes våren 2009. Andelen som vill se fler vargar har minskat från 28 procent till 23 procent, vilket är en statistiskt säkerställd förändring. Man kan på samma sätt som i riket som helhet samt i de övriga länen se att attityderna i Jämtlands län skiljer sig mellan stad och landsbygd. De som bor i Östersunds kommun är klart mer positiva jämfört med de som bor i glesbygdskommunerna Strömsund och Härjedalen där majoriteten av befolkningen vill minska antalsmålen för varg.

Bevarandeorganisationerna Svenska Rovdjursföreningen (SRF), Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och World Wildlife Foundation (WWF) bedriver en omfattande propaganda för framför allt en ökande vargpopulation. Dessa organisationer har fått stort utrymme i media. Om media även skulle rapportera om alla lemlästade vilda djur och tamboskap på samma sätt som det nu rapporteras om vargjakt så skulle de som är för minskande rovdjurspopulationer sannolikt vara klart fler än vad SLU:s enkätundersökning visar.

SLU:s enkätundersökning visar klart och tydligt att de som har drabbats, eller riskerar att drabbas, i högre grad än den övriga befolkningen vill minska antalet rovdjur. Med allt ökande rovdjursstammar kommer allt fler att få negativa erfarenheter av rovdjur och därmed så kommer acceptansen för dessa att minska ännu mer.

, ledamot Svenska Dreverklubben,

, ordförande Svenska Beagleklubben,

, ledamot Svenska Hamiltonstövareföreningen,

, ordförande Svenska Taxklubben,

, ledamot Svenska Jämthundklubben,

ledamot Svenska Finskstövareföreningen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons