Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Solenergi kan bli hett i länet

Solenergi har störst långsiktig potential av alla förnybara energislag. Bland Sveriges 21 län hamnar Jämtland på plats 15 i branschföreningen Svensk Solenergis nya Solenergiindex.

Annons

Indexet baseras på hur länen hittills har utnyttjat stöden till solel och solvärme. Nu finns det nya stöd att söka – tar Jämtland på sig ledartröjan?
Centerpartiet och solenergibranschen manar nu gemensamt till en nationell satsning på solenergi. Ett rimligt mål är 20 TWh solenergi i Sverige år 2030, lika fördelat mellan solel och solvärme. Det motsvarar användningen av hushållsel i Sveriges alla småhus och villor samt uppvärmningsbehovet i en stad av Stockholms storlek. Denna långsiktiga vision kan bidra till att Sverige når sina klimatmål och behåller positionen som en av världens främsta nationer inom solenergiteknik. Dessutom ger det jobb och exportintäkter redan i dag.
Potentialen för solenergi – direkt omvandling av solinstrålning till värme och elektricitet – är enorm. Branschen växer med cirka 40 procent per år och sysselsätter tiotusentals personer bara i Europa, vilket till stor del beror på att flera länder satsar massivt på stöd och aktiv utveckling av sektorn.
Solenergi är inte bara en fråga för framtiden, tekniken fungerar här och nu. Därför bör installation av solfångare och solceller uppmuntras vid alla ny- och ombyggnationer av fastigheter. Kommuner bör ges möjlighet – och uppmuntras – att förorda exempelvis solvärmebaserad uppvärmning i detaljplaner för nya bostads- och fritidshusområden.
Regeringens stöd till solvärmeinstallationer har från årsskiftet utökats att gälla alla applikationer och större projekt och omfattar nu cirka 25 miljoner kronor per år.  Bidraget omfattar upp till 7 500 kronor per småhus/villa och tre miljoner kronor för större projekt. 
Regeringens nya investeringsstöd till solcellssystem, som omfattar cirka 50 miljoner kronor per år fram till 2011, är ett viktigt steg i samma riktning. Företag och privatpersoner kan från och med juli i år få tillbaka upp till 60 procent av investeringskostnaden. Enligt Energimyndigheten har det nya stödet redan blivit en succé. Efter ett par veckor hade det kommit in över hundra ansökningar om stöd för sammanlagt 100 miljoner kronor, dubbelt så mycket som finns avsatt för 2009.
Det krävs också en snabb utveckling av ”intelligenta elnät” eller ”smart grids” som tar emot överskottsel från exempelvis solceller. När hushåll och företag, som producerar mer el än de hittills förbrukar, kan sälja sitt överskott får vi inte bara en välbehövlig mångfald av elproducenter, konkurrens och prispress – elmarknaden kommer dessutom att få en helt ny och mycket attraktiv produkt att handla med. Studier visar också att hushåll som producerar sin egen el eller värme blir mer benägna att använda den effektivt.
Från millennieskiftet och fram till i dag har cirka 240 stödmiljoner kronor delats ut, om man lägger samman det tidigare stödet till el från solceller i offentliga byggnader och det alltjämt aktuella stödet till solvärme. I genomsnitt blir det 26 kronor per svensk. I Jämtland är motsvarande summa knappt 17 kronor per invånare, vilket placerar länet på plats 15 av 21 län i Solenergiindex.
En kraftfull satsning på solenergi minskar klimatpåverkan och ger jobb och konkurrenskraft åt Sverige redan i dag. Kommer Jämtlands län att ta på sig ledartröjan när det gäller användningen av solenergi?

 


Miljöpolitisk talesperson


Ordförande i Svensk Solenergi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons