Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Släck lyset i kväll!

Tillsammans med energi- och klimatrådgivare och andra arbetar Energikontoret sedan 10 år för effektivare energianvändning, minskad förbrukning av el och fossila bränslen. Vi har därför intresserat följt den diskussion som förts i media de senaste veckorna.

Annons

Förbrukningen av el och fossila bränslen i Jämtlands län har minskat de senaste åren. Nedgången för fossila bränslen beror främst på minskad användning av olja för uppvärmning av hushåll och lokaler. Energi- och koldioxidskatten har således stimulerat marknaden för fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen etcetera. Dessutom växer intresset för solvärme samt energieffektivisering genom tilläggsisolering, fönsterbyte etcetera.

För att behålla och stärka sin konkurrenskraft ökar även företagens intresse för energieffektivisering. Ett antal företag i länet har kommit långt och genomför kontinuerligt lönsamma åtgärder. Det märks i vårt regionala samarbete med tillverkningsindustrin. Flertalet av länets enskilt största förbrukare av eldningsolja utgörs dock av tillverkningsindustrier. Det beror inte på bristande intresse för klimatfrågan, inte heller på saknaden av alternativ, utan helt enkelt för att nuvarande skattesystem inte gör det tillräckligt lönsamt att ersätta oljan. Vi önskar inte ökade kostnader för regionens tillverkningsföretag men vi ser positivt på att regeringens klimat- och energipropositioninnehåller en höjning av den aktuella skattenivån. Vi är övertygade om att energieffektiva företag oberoende av olja kommer att vara mest konkurrenskraftiga på en marknad allt mer präglad av energi- och klimatfrågor.

Elförbrukningen i bostadssektorn har ökat de senaste tre åren. Det är oroande men, som framgår ovan har den totala förbrukningen i länet minskat. Det kan delvis tillskrivas övergången från el till annan uppvärmning men det är inom tjänstesektorn den största minskningen skett. Det finns också indikationer på att människor börjar förändra vanor och beteenden. Energieffektivisering är alltså inte detsamma som sänkt levnadsstandard.

2009 kan vara det hittills viktigaste året för klimatet, bland annat mot bakgrund av förhandlingarna kring ett internationellt klimatavtal.

I kväll kan alla delta i Earth Hour vars mål är att en miljard människor ska släcka ljuset i en timme.

Jimmy Anjevall

Energikontoret

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons