Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogens stora klimatvärde

/

Annons

I de miljömål som nu gäller och som ska ersättas 2020, finns bland andra målen Levande Skogar och Begränsad klimatpåverkan som båda brutits ned i etappmål för vad som skall uppnås till 2020. Det är gott så.

I dag är insikten om klimatförändringarnas betydelse långt större än vad de var när det svenska miljömålssystemet etablerades 1999. Fossila energi- och råvarukällor som kol och olja måste ersättas med något annat. Genom fotosyntesen kan mänskligheten använda sig av koldioxid som finns i atmosfären (där den gör skada om det blir för mycket) för att producera nyttigheter. Då kan vi minska halterna av koldioxid i atmosfären och samtidigt ersätta klimatskadliga råvaror.

Sverige är ett skogsland. Här är det framförallt genom skogsbruk som vi kan nyttja de naturliga processerna till att fånga koldioxid och producera klimatsmarta råvaror. Enligt forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet ger brukad skog, som binder koldioxid och ger råvaror som kan ersätta mer klimatskadliga material, den största långsiktiga klimatnyttan.

Skogsbruket har ett stort ansvar för den biologiska mångfalden i skogen. Denna biologiska mångfald är även beroende av att klimatförändringarna hålls tillbaka. Det är i den skärningspunkten som miljömålsberedningen måste ta ett helhetsgrepp.

Miljömålen ovan har i stor utsträckning fokuserat på begränsningar av koldioxidutsläpp (vilket är nödvändigt för att nå klimatmålen), och av den skogsareal som får brukas (vilket ibland krävs för skydd av biologisk mångfald).

Enligt vår uppfattning är ett fokus på skogsskydd olyckligt av flera skäl, inte minst för att det leder till skydd av areal snarare än skydd av biologisk mångfald, men även för att skogens potential i klimatarbetet skyms av denna syn på skogsbruk.

Vår uppmaning till Miljömålsberedningen är därför att de:

# Utveckla mål för hur Sverige ska binda så mycket koldioxid som möjligt i växande skogar, och för hur svenska skogsprodukter ska ersätta klimatskadliga material i största möjliga utsträckning

# Fördjupar analysen av den samlade miljönyttan från skog som brukas respektive skog som undantas från brukande

# Utvecklar målet för skydd av skog så att varje hektar som skyddas ger maximal nytta för den biologiska mångfalden.

Det skogsbruk som Norrskogs 13 000 medlemmar bedriver, motverkar koldioxidutsläppen motsvarande runt två miljoner ton koldioxid årligen. Det är mer än vad som släpps ut vid exempelvis uppvärmning av bostäder och lokaler i hela Sverige.

Med offensiva miljömål i ryggen kan vi, och resten av den svenska skogssektorn, ytterligare öka skogens klimatnytta. På köpet genererar vi arbetstillfällen och skatteintäkter!

Har du något att säga? Vill du skriva en insändare eller debattartikel i ämnet så klicka här och skicka in direkt till oss på LT!

Missa inte LT:s nya app för Iphone och Android:

Klicka här för att ladda hem för Iphone

Klicka här för att ladda hem för Android

Gunnar Heibring

Ordförande, Norrskog

Olov Söderström

Tf VD, Norrskog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons