Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sexköpslagen behövs inte bara i Sverige utan i hela EU

Trafficking utgör i dag en av de största inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten. Mörkertalet är stort men man räknar med att mer än en halv miljon kvinnor och barn varje år säljs som sexslavar till Europa.

Annons

I Sverige gäller den svenska sexköpslagen, som genom att kriminalisera sexköp väsentligt minskar efterfrågan på prostitution. Detta har i sin tur medfört att Sverige inte längre utgör en lika eftertraktad marknad för trafficking. Trots det vill centerpartiets ungdomsförbund avskaffa sexköpslagen.

Vi socialdemokrater vill tvärtom motsatsen – vi vill inte bara behålla den svenska sexköpslagen utan också exportera den till resten av EU.

Sexköpslagen slår fast att det är den person som köper en annan människa för sexuella ändamål som bör straffbeläggas och inte den prostituerade.

Prostitution definieras som en allvarlig form av mäns våld mot kvinnor och barn, skadligt inte bara för enskilda prostituerade men också för samhället i stort. De personer som är offer för prostitution och människohandel riskerar därför inte några rättsliga konsekvenser.

Enligt polisen och socialtjänsten har det skett en kraftig minskning av antalet gatuprostituerade sedan lagen trädde i kraft. Straffbeläggande av sexköp har även inneburit att efterfrågan, antalet personer som köper sexuella tjänster, har sjunkit – varvid rekryteringen av kvinnor till prostitution också minskat.

Tydliga tecken visar dessutom på att sexköpslagen har haft direkta och positiva effekter på bekämpningen av trafficking till Sverige och att vi nu inte längre är en lika attraktiv marknad för människohandlare.

Centerpartiets ungdomsförbund hävdar trots detta att den svenska sexköpslagen inte uppfyller sitt syfte och därför borde avskaffas. Man menar att lagen inte kommit åt problemet, utan istället medfört att prostitutionen gått under jorden. Centerpartisternas resonemang är emellertid inte hållbart. Menar de att vi då också måste legalisera allt annat som gått under jorden, till exempel användning av narkotika och handel med vapen?

Vi håller heller inte med centerns ungdomsförbund. Efterfrågan på kvinnor och barn är en grundläggande orsak till trafficking. Därför ska inte bara tillhandahållare och smugglare straffbeläggas, utan också de som köper kvinnor och barn för sexuellt utnyttjande och prostitution. Den svenska sexköpslagen behövs – inte bara i Sverige, utan i hela EU.

Vi vill under nästa mandatperiod arbeta för att fler EU-länder inför vår sexköpslag. Trafficking är ett gränsöverskridande problem som behöver en gränsöverskridande lösning. Kvinnor och barn är inte varor som kan köpas och säljas. Genom att minska efterfrågan kan vi eliminera prostitution och trafficking och i stället skapa ett samhälle som bygger på jämställdhet och respekt för allas lika värde.

Anna Hedh, s

EU-parlamentariker och kandidat för socialdemokraterna i EU-valet

Margareta Winberg, s

f.d. jämställdhetsminister och drivande bakom lagen om sexköp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons