Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se över förslaget till hastighets-begränsningar

/

Turism i Jämtland/Härjedalen är en basnäring som omsätter 3,3 miljarder kronor per år och ger 3 800 årsarbeten. 8 miljoner gästnätter per år förläggs till länet.

Annons

Erfarenheter sedan tidigare och från årets vinter och sommar visar att turismnäringen klarar tider med lågkonjunktur bättre än många andra näringar. Mycket talar för att vi de kommande 10 åren kommer att se investeringar i bäddar mm helt i nivå med de investeringar vi sett de senaste 10 åren och trots en för närvarande svag konjunktur så byggs just nu både liftar och boenden och görs andra satsningar på flera håll i länet.

För att den positiva turismutvecklingen ska kunna fortsätta är ökad tillgänglighet en nyckelfråga och då den absoluta merparten av våra gäster reser med bil, inte minst pga att det på många destinationer saknas alternativ, vill vi starkt ifrågasätta de planerade hastighetssänkningarna som i stället minskar tillgängligheten. I stället menar vi att åtgärder som höjer standarden och därmed även säkerheten måste prioriteras högre.

För besöksnäringen är det en mycket viktig fråga att säkra framkomligheten och så som möjligheten att bibehålla hastigheterna på de större stråken beskrivs förslaget till länstransportplan som nu är ute på remiss så är vi inte nöjda. I vårt remissvar har vi därför starkt ifrågasatt de hastighetssänkningar som nu är aktuella. Med all respekt för vikten av att förbättra säkerheten och att minska miljöbelastningen så menar vi att större vikt måste läggas på åtgärder som gör att hastigheterna inte ska behöva sänkas.

Förbättringar genom motorvägssatsningar går förlorade på grund av hastighetssänkningar på vägar där trafiken är gles och avstånden stora. Vi uppfattar det dessutom som att bedömningar och förslag till åtgärder skiljer sig mellan olika regioner i landet vilket vi ställer oss frågande inför då detta självklart även påverkar konkurrensläget.

Vi arbetar hela tiden för att skapa alternativ till att resa med bil, men allt talar för att under överskådlig tid kommer den absoluta merparten av våra gäster att fortsätta ta bilen av både ekonomiska, praktiska och rena framkomlighetsskäl. När det gäller säkerhets- och miljöfrågan så tror vi också på dynamiken i utvecklingen av fordon- och fordonssystem.

Mycket talar för att vi inom de närmaste åren kommer att få se fler nya både säkrare och miljövänligare fordon.

Rent allmänt anser vi att besöksnäringens behov och önskemål lyfts fram väl i förslaget till länstransportplan men avseende just frågan om hastighetsbegränsningar är vi starkt kritiska och menar att den frågan måste lyftas ytterligare och egentligen omprövas i grunden.

Anders Blomqvist

Vd, Destination Funäsdalen

Mats Forslund

Vd, Jämtland Härjedalen Turism

Niclas Sjögren Berg

Destinationschef Skistar Åre

Torgny Svensson

Destinationschef Skistar Vemdalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons