Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på skolorna i Ås

Annons

Föräldrasamrådsgruppen i Ås skola vill att kommunfullmäktige i Krokoms kommun beviljar de medel som skolledning och lärare begärt för att kunna utveckla en god kvalitet i skolarbetet vid Ås skola och från höstterminen 2011 även vid Sånghusvallens skola.

Ås och inte minst Sånghusvallen står för en befolkningstillväxt och ett ökat skatteunderlag som Krokoms kommun så väl behöver.

En viktig drivkraft för de barnfamiljer som flyttar hitär att man söker en attraktiv livsmiljö och till den hör definitivt en väl fungerande skola. Nya och fina skollokaler är på gång, men likav iktigt är att skolan kan erbjuda en hög kvalitet i undervisningen.

Ett strategiskt inslag i undervisningen är den hälsoprofil som gäller både för Ås skola och för den kommande skolan i Sånghusvallen. Den kan ses som en klar konkurrensfördel för Ås skola, bland annat i förhållande till olika friskolor. Men då måste hälsoprofilen utvecklas. Och för det krävs ökade resurser.

Mer resurser krävs också för att undervisningens alla delar ska kunna upprätthållas och ha hög kvalitet. Men som det är i dag är lärartätheten inte hög nog vid Ås skola. Den är faktiskt påtagligt lägre än i många andra skolor i kommunen.

Under kommande budgetår ställs Ås skola inför utmaningen att undervisa i en skolmiljö där det samtidigt sker omfattande ombyggnationer. Detta ställer krav på både elever och skolpersonal som måste anpassa sig utifrån tillfälliga lösningar och begränsade ytor att röra sig på utanför lokalerna. Därtill krävs ett arbete för att garantera säkra miljöer för barnen.

Personalen kommer även att behöva ägna tid och kraft på att sköta logistiken kring flytt vilket tar tid från eleverna. Vi vill att skolan får extra resurser föratt täcka upp för detta.

Byskolorna är viktiga för att erbjuda kommunal service i landsbygds- och glesbygdsområdena i kommunen.

Det är en vällovlig regionalpolitisk ambition för vilken det borde avsättas en regionalpolitisk budgetpost. Nu tvingas barn- och utbildningsnämnden att använda sin snålt tilltagna budget för att även driva regionalpolitik med den goda viljan att bevara så många byskolor som möjligt. I den ekvationen blir Ås skola en förlorare.

Vi kräver att kommunfullmäktige ger Ås skola ett rejält budgettillskott för att kunna utveckla skolverksamheten. Det gynnar hela kommunen!

Vi har stöd av hittills 168 föräldrar med barn i Ås skola. (namnlista.se/mer-pengar-till-as-skola).

Ingela Rönnstrand, Ulrika Johansson, Christina Rawald, Henrik Munck af Rosenschöld

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons