Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sänkt fart på våra vägar gynnar alla

/
  • Sänkt hastighet betyder inte bara att olycksriskerna minskar. Det är samtidigt ett enkelt och lönsamt sätt att minska bränsleförbrukning och klimatpåverkan.  Foto: Mats Andersson

Det finns egentligen bara vinnare när hastigheten anpassas till Nollvisionens förutsättningar – det viktigaste är hälsan, miljön och trafiksäkerheten.

Annons

Men ett villkor är att de nya hastighetsgränserna genomförs enligt de politiska intentioner som ligger bakom reformen.

Steg två i genomförandet av de nya hastighetsgränserna genomförs just nu.  Under hösten kommer det nya siffror på skyltarna på ett antal riksvägar viktiga pendlingsvägar och på kommunernas vägar och gator.

Det finns egentligen bara vinnare när hastigheten anpassas till Nollvisionens förutsättningar – de viktigaste är hälsan, miljön och trafiksäkerheten.

Men ett villkor är att de nya hastighetsgränserna genomförs enligt de politiska De transportpolitiska målen beskrivs av regeringen i två övergripande formuleringar:

Funktionsmålet, som berör resans eller transportens tillgänglighet.

Hänsynsmålet, som handlar om säkerhet, miljö och hälsa.

Inget av målen strider mot det viktigaste skälet till regeringens beslut om de nya hastighetsgränserna: en successiv anpassning av hastigheten till Nollvisionens förutsättningar.

Företrädare för högre farter lyfter ofta fram tidsargumenten. ”Längre restider är katastrofala för pendlingstrafiken mellan kommuner och för den regionala utvecklingen,” heter det.

I själva verket är skillnaden i restid på en 90-sträcka jämfört med 80-sträcka ytterst marginell. Skillnaden i tid mellan Åre och Östersund efter hastighetsändring på E14 är knappt fyra min.

Mot en obetydligt längre restid står en betydligt bättre trafiksäkerhet och ekonomi.

NTF:s mätningar på  länsväg 614, Rödön-Ytterån, som är skyltat till 90  visar en medelhastighet på 90 km/tim (högsta uppmätta hastighet 146 km/tim).

Om medelhastigheten sänks från 90 km/tim till 80 km/tim visar den vetenskapligt väl beprövade så kallade potensmodellen att antalet dödade minskar med 41 procent, antalet svårt skadade med 23 procent på vårt svenska vägnät.

Sänkt hastighet betyder inte bara att olycksriskerna minskar. Det är samtidigt ett enkelt och lönsamt sätt att minska bränsleförbrukning och klimatpåverkan. Vid hastigheter över 70 km/tim stiger bränsleförbrukningen per km snabbt. En bil som körs i 100 km/h använder ca 25 procent mera bränsle än om den körs i 70 km/tim.

Utsläppen av koldioxid stiger lika snabbt som bränslekostnaderna. Med lägre hastigheter gynnas även miljön på många andra indirekta sätt. Lägre hastigheter på vägar och gator gör det lättare och säkrare för den enskilde att välja att cykla, promenera eller åka kollektivt istället för att ta bilen – bra för miljön och bra för hälsan. Med lägre farter på vägarna får godstrafik på tåg lättare att konkurrera med lastbil, vilket sänker utsläppen och ökar säkerheten för övriga trafikanter.

Det finns ett folkligt stöd för att sänka hastighetsgränserna tills nya och säkrare vägar är klara.

Vägverkets egen återkommande enkät bland trafikanterna visar på en alltmer ökande acceptans för tillfälliga hastighetssänkningar. I dag accepterar över hälften av alla trafikanter en sänkning i väntan på trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

NTF Jämtlands län

Per Söderberg, ordförande, Göran Westman, vice ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons