Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samarbeta om vattnet

/

Annons

Skogsägareföreningen Norrskog menar att Vattenmyndigheten Bottenhavet genom illa underbyggda schablonlösningar, direktiv och pekpinnar riskerar att släcka det stora engagemang i vattenfrågor som finns i skogsägarkåren. Från familjeskogsbrukens sida efterlyser vi att Vattenmyndigheten istället engagerar sig i det omfattande arbete som skogsbrukets aktörer och forskningsinstitutioner bedriver för att minska skogsbrukets påverkan på vatten. Det skulle gynna såväl utvecklingen i regionen som den framtida vattenkvaliteten.

Alla företag är beroende av att myndigheter förstår de verksamheter som företagen bedriver. Myndigheterna har också ett ansvar för att tillsammans med företag eller branscher utveckla arbetssätt och metoder för att uppnå mål som är viktiga för samhället. Nu har Vattenmyndigheten i vår region lagt fram förslag till regler och riktlinjer som ska göra att såväl söt- som saltvatten skyddas från negativ påverkan och utvecklas mot en allt bättre vattenkvalitet.

Målen för myndighetens förslag är alltså goda. Tyvärr har Vattenmyndigheten Bottenhavet inte valt att samverka och förankra förslagen hos dem som berörs. Ett stort antal enskilda företagare, större företag, kommuner och andra som medverkar i den framtida vattenförvaltningen, riskerar att i onödan drabbas av byråkrati och restriktioner med betydande kostnader eller intäktsbortfall som följd.

De delar av Vattenmyndighetens förslag som gäller skogsbruk saknar till stora delar redovisade vetenskapliga underlag. Myndigheten utgår från schablonartade beskrivningar av skogsbruk, varför förslagen skjuter bredvid målet och rent av är kontraproduktiva.

Det pågår redan ett omfattande arbete inom skogsbruket som omfattar allt från stora forskningsinsatser till utbildning av enskilda skogsägare, allt i syfte att utreda skogsbrukets påverkan på vatten och minimera densamma.

Norrskog, som företräder 13 000 skogsägare i regionen, menar att samverkan mellan skogsbrukets aktörer, forskningsinstitutioner och Vattenmyndigheten bättre kan minska skogsbrukets påverkan på vatten. Samverkan skulle också tillvarata och utveckla det engagemang som redan finns hos skogs- och vattenägare, skoglig personal, entreprenörer och andra grupper som på olika sätt arbetar med frågan.

Om Vattenmyndigheten Bottenhavet väljer att arbeta med dialog, kunskapsuppbyggnad och samverkan mot gemensamma mål, istället för med schablonlösningar, direktiv och pekpinnar, så kommer Norrskog att möta denna kursändring med tillfredsställelse och engagemang!

Såväl Vattenmyndigheten som skogsägare och andra intresserade bjuds därför in till Skogsägarrörelsens studiecirklar Skogens Vatten som arrangeras av Vuxenskolan i Jämtland och Västernorrland!

Gunnar Heibring, Ordförande

Skogsägarna Norrskog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons