Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samarbeta mot SD i Berg

/
  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inlett ett samarbete med målet att styra Bergs kommun under mandatperioden. Centerpartiet inbjöds att vara med i den styrande koalitionen, men eftersom de valde att stå utanför har vi samma parlamentariska läge i Bergs kommunfullmäktige som i riksdagen, skriver kommunpolitikerna Therese Zetterman (S) och Olle Schubert (MP),

Annons

Det politiska styret i Bergs kommun utgörs efter valet av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i samverkan. Samtidigt som ett främlingsfientligt parti har gått fram starkt har vi ett historiskt stort antal nyanlända, såväl i kommunen som i övriga Sverige. Vår ambition är att möta detta med öppenhet och ett politiskt beslutsfattande där alla människors lika värde är en bärande grundpelare. Vår hand är därför utsträckt till Centerpartiet och Moderaterna – det behövs ansvarstagande och samarbete för att inte Sverigedemokraterna ska få en vågmästarroll.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inlett ett samarbete med målet att styra Bergs kommun under mandatperioden. Centerpartiet inbjöds att vara med i den styrande koalitionen, men eftersom de valde att stå utanför har vi samma parlamentariska läge i Bergs kommunfullmäktige som i riksdagen; den samlade oppositionen inklusive Sverigedemokraterna kommer av allt att döma inte att lägga fram några gemensamma förslag, men de kan ändå blockera den politik vi vill driva.

Vi har majoritet i alla styrelser och nämnder – utom i kommunfullmäktige. Om Moderaterna och Centern väljer att ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll har de tillsammans 16 mandat mot våra 15 mandat i kommunfullmäktige.

I den enda votering som hittills har genomförts i Bergs nya kommunfullmäktige skedde just detta. Förslaget handlade om att utreda om kommunstyrelsen bör ta över planerings- och finansieringsansvaret för lokaler, för att på så vis minska risken för misslyckade centraliseringsåtgärder inom skola och omsorg.

Till vår förvåning röstade Centern och Moderaterna mangrant nej till utredningen. Därmed kunde Sverigedemokraterna avgöra frågan och stoppa förslaget – med stora rubriker i media som följd. Vi hoppas och tror att detta inte är starten på en lång räcka av propagandasegrar för ett parti som kan ställa till stor skada i en orolig tid med flyktingströmmar av en omfattning som vi inte sett sedan andra världskriget.

Vi vill ta ansvar för att hjälpa människor som flyr från svält, krig och förföljelse. Dessutom har vi allt att vinna på att skapa en tolerant och välkomnande miljö som gör att människor från andra delar av Sverige och världen vill bosätta sig i vår kommun och bidra till välfärd, kultur och befolkningsutveckling.

Dessbättre gick budgeten för 2015 igenom utan reservationer. De senaste fem åren har kommunen redovisat ekonomiska överskott, vilket är konsekvensen av en gemensam vilja att dra åt samma håll. De kommande åren innebär dock stora ekonomiska utmaningar som kräver ännu mer av ansvar och samarbete.

Trots det ansträngda ekonomiska läget valde vi att bifalla ett oanmält förslag från Centern och Moderaterna om att utöka budgeten för deras egna ledamöters betalda politiska tid med drygt 30 procent. Nu måste Centern och Moderaterna använda sina utökade resurser konstruktivt, i ett läge där vi för kommunens bästa behöver undvika att göra Sverigedemokraterna till vågmästare.

Vi kommer arbeta för ett öppnare samarbetsklimat i kommunpolitiken, både mellan partierna och gentemot medborgarna. Vi tror på stärkt dialog som ett verktyg för utveckling. Vi ska ta vara på medborgarnas kunskaper och engagemang genom nya digitala diskussionsforum, öppna nämnd- och styrelsemöten och kommunfullmäktigemöten på olika platser i kommunen. Vi tänker skapa ett ännu mer inkluderande budgetarbete.

Tillsammans kan vi skapa ett öppnare, tolerantare och modernare Bergs kommun!

 

Therese Zetterman (S), Berg

Olle Schubert (MP), Berg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons