Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säg nej till Lissabon-fördraget

Skriver vi på Lissabonfördraget i nuvarande form, utan att villkora detta med en skriftlig försäkran om att vi i Sverige får behålla riksdagens lagstiftande rätt avseende våra mineraltillgångar, riskerar vi i Sverige att till EU för överskådlig framtid förlora denna lagstiftande rätt.

Annons
Euroatomfördraget har enligt den cirka 50 år gamla fördragstexten optionsrätt, företrädesrätt till alla malmer, råmaterial, och klyvbara material som gemenskapen producerar.
Vid en förfrågan inom EU om Euroatomfördraget även gäller obrutna uranmalmer har det tidigare sagts, att så inte är fallet. Men ett arbete pågår inom EU, med en ny moderniserad fördragstext avseende mineraler. En fördragstext som sannolikt även kommer att innefatta obrutna mineraler.
När Lissabonfördraget, som i sig kräver ett konsensusbeslut, trätt i kraft kommer en majoritetsliknande beslutsprocess att gälla. Varvid enskilda länder kan köras över. Den lagstiftande rätten har då övergått från Sveriges riksdag till EU. Vilket innebär en grundlagsändring och en maktförskjutning från Sveriges riksdag till Bryssel.
Det betyder att det nya fördraget, som kommer att ersätta det gamla Euroatomfördraget, kan komma att upphäva ett kommunalt veto mot såväl ett undersökningstillstånd som mot att bryta uran, även om vår Svenska riksdag skulle ha godkänt ett sådant veto. Då hjälper det inte att berörda kommuner säger nej.
Därför bör våra riksdagsmän, tillsammans med oppositionen, säga nej till Lissabonfördraget i sin nuvarande utformning den 20 november. Riksdagen kan därefter återkomma med ett ja till Lissabonfördraget, i en senare omröstning, där Sverige lyckats friskriva sig från EU:s befarade överförmyndarskap över våra malmtillgångar med mera och där även LO fått sina intressen tillgodosedda.
Kan Irland få igenom vissa friskrivningar, genom att i en första omgång säga nej till Lissabonavtalet, så kan även Sverige komma i ett bättre förhandlingsläge, genom ett nej till Lissabonfördraget den 20 november. Vi får inte heller glömma att England lyckades halvera sin EU-avgift som ett krav för att gå med i gemenskapen.
Ett tillfälligt nej, är vår sista chans att tillämpa vår nationella suveränitet innan Lissabonfördraget trumfats igenom. Vi får samtidigt se till att äganderätten till alla brytvärda mineraler i backen återgår till svenska staten, vilket gällde före 1993.
Björn Wahlberg, c

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons