Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så vill man bo på äldre dar

/
  • Utredningen som bygger på ett omfattande utredningsmaterial har undersökt vad olika pensionärsgrupper själva önskar, om de hellre bor kvar i sitt nuvarande boende eller om de vill byta boende och i så fall till vilket slags boende man vill komma.

Det har kommit ett utredningsförslag som vill förbättra möjligheterna för äldre att bo bra även vid högre ålder.

Annons

Man bedömer att de begrepp som i dag används för olika slag av boende för äldre skapar mera förvirring än klarhet. Därför vill man kalla de olika formerna för seniorbostäder, trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende. Begreppet korttidsboende föreslår man ersättas med korttidsvård. Förslagen finns i SOU 2008:13. Barbro Westerholm har varit ordförande i äldreboendedelegationen som har arbetat fram förslaget.

De nya begreppen ger en rätt bra bild av vad man menar kan bli de äldres boende inom en snar framtid.

Det betyder att man nu tar ett krafttag för att finna former som bättre ska passa de olika grupper av äldre som kommer att byta sina nuvarande boendeformer mot andra inom kort

Man räknar med att antalet invånare över 65 år har ökat från dagens 1,6 miljoner till 2,5 miljoner år 2040. Bland dessa räknar man med att personer över 85 år har ökat från dagens 240000 till 430000. Det finns alltså ett ökat behov av insatser för äldre.

Vad föreslår då utredningen?

Man vill att kommunerna skall utan behovsprövning enligt socialtjänstlagen tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre.

Man vill att målgruppen för trygghetsbostäder skall vara äldre personer som känner sig otrygga och socialt isolerade i sitt nuvarande boende

Man vill att de som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till gemensamhetslokaler, personal, som gemensam resurs och trygghetslarm.

Det ska finnas möjlighet till gemensamma måltider

Man vill att statsbidrag skall lämnas som ökar tillgängligheten i befintliga bostäder och i gemensamhetsutrymmen för personer med funktionsnedsättning

Man föreslår också att statliga bidrag skall lämnas till personal som ska arbeta för att främja gemensamma aktiviteter och kontakter mellan boende i trygghetsbostäder.

Man vill också höja bostadstilläggen och det särskilda bostadstillägget för pensionärer så att efterfrågan på senior- och trygghetsbostäder stimuleras.

Man föreslår också att villkoren för att ha djur inom vården och omsorgen utreds lokalt och inte regleras i lag.

Vad vill man som pensionär?

Utredningen som bygger på ett omfattande utredningsmaterial har undersökt vad olika pensionärsgrupper själva önskar, om de hellre bor kvar i sitt nuvarande boende eller om de vill byta boende och i så fall till vilket slags boende man vill komma.

Tydligt är att man gärna bor kvar i sin lägenhet eller villa så länge man kan och orkar.

Den fysiska tillgängligheten har stor betydelse i befintliga bostadsområden för den som önskar bo kvar i sina bostäder eller det område där de redan bor.

Men när man flyttar så vill man komma till ett lugnt område. Man bor gärna i närheten av släkt, vänner eller där det bor många äldre.

Av dem som redan bor i seniorboende var de flesta mycket nöjda.

Det föreligger ett stort behov av olika boendeformer för äldre i framtiden. Den här utredningen är ett bra underlag för dem som känner ansvar för sitt eget eller andras boende i den nära framtiden.

Om man vill veta mera kan man också ladda ner en liten broschyr på egeringens hemsida här.

Gusten Rolandsson

Ordf i Aktiva seniorer Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons