Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska Jämtland bekämpa drogerna

Annons

I dag träffar jag företrädare från Jämtlands län för en diskussion om hur vi gemensamt kan utveckla ett framgångsrikt alkohol- narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete. Med på mötet är bland annat företrädare för landstinget, länsstyrelsen, enskilda kommuner, polisen och ett antal frivilligorganisationer.

Tanken är att de som bjudits in att delta ska ges möjlighet att lyfta enskilda frågor, förmedla intryck och framföra synpunkter på den nationella politiken utifrån Jämtlands perspektiv. Min roll blir framför allt att lyssna och ta med mig tankar och synpunkter tillbaka till departementet.

Sedan mitten av 1990-talet har vi upplevt en markant ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige. Svenskarna dricker i dag nästan 30 procent mer alkohol än för femton år sedan. I spåren av konsumtionsökningen följer alkoholrelaterade sjukdomar och skador, våldsbrott och social utslagning.

Att genom regionalt och lokalt förebyggande arbete verka för att minska alkoholens skadeverkningar är inte bara ett sätt lindra personliga tragedier – det är av avgörande strategisk betydelse för hela samhällsutvecklingen.

Jag vill också peka på några av de insatser som regeringen gjort under mandatperioden:

Drygt 260 miljoner årligen satsas på olika förebyggande insatser och betydande resurser läggs på landstingens hälso- och sjukvård.

Prioriterade insatser för att stödja barn i missbruksmiljöer. Regeringen har avsatt 50 miljoner årligen för lokala insatser.

För att lägga grunden för ett långsiktigt hållbart förebyggande arbete har regeringen valt att finansiera länssamordnare i varje län.

Till detta ska naturligtvis läggas de omfattande och resurskrävande insatser som dagligen sker inom ramen för polisens och tullens verksamhet, inom kriminalvården, inom hälso- och sjukvården, i socialtjänsten och i en rad andra verksamheter.  

För att möta alla utmaningar med effektiva och kraftfulla insatser krävs öppenhet, dialog och samverkan mellan olika offentliga aktörer och, inte minst, med den civila sektorn.

Jag hoppas och tror att dagens möte här i Jämtland ska bidra till detta och att vi alla får idéer och intryck att inspireras av i vårt fortsatta arbete.

Maria Larsson (KD)

Äldre- och folkhälsominister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons