Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen svälter ut Mittuniversitetet

Sverige är och ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Forskningen främjar det demokratiska samhället genom att stödja tanke- och yttrandefrihet och ett kritiskt ifrågasättande.

Annons
Därför vill vi socialdemokrater investera i kunskap och forskning. Forskningen bidrar till hållbar utveckling och förnyelse, stärker tillväxten, ökar förståelsen och samspelet med människor i andra länder och förbättrar medborgarnas möjligheter att leva ett gott liv.
Regeringens forskningsproposition innebär ett tillskott av pengar - fem miljarder kronor för de kommande fyra åren. 1,5 miljard fördelas rakt ut till universiteten och högskolorna, pengar som lärosätena ska få konkurrera om. Satsningen är bra men inte tillräcklig. Därför satsar vi 4,275 miljarder kronor mer än regeringen för åren 2009-2012.
För oss är det viktigt att forskning finns på många av landets universitet. Unga som gamla. Detta för att vi ska ligga i framkant vad gäller forskning och innovation. Tyvärr kan vi konstatera att det nya resursfördelningssystemet som regeringen har tagit fram riskerar att svälta ut de unga universiteten medan de traditionella universiteten får en rejäl förstärkning i regeringens forskningsproposition. Det känns som om regeringen spelar svälta räv med Mittuniversitetet.
Det nya fördelningssystemet missgynnar de unga universiteten då antal publiceringar och citeringar i vetenskapliga tidskrifter blir avgörande för hur mycket resurser man kan tillgodoräkna sig.  
För oss är en sådan utveckling oacceptabel. I Sverige ska och kan excellenta forskningsmiljöer förenas med forskning över hela landet. De yngsta universiteten måste ges reella chanser att fortsätta utvecklas. Kvaliteten på utbildning vid universitet och högskolor är beroende av att det finns forskning.
Det nya systemet som presenteras av regeringen innehåller en del som ska fördelas efter kvalitetskriterier. Det är något som vi socialdemokrater välkomnar, men den utformning som systemet har fått reser fler frågor än det besvarar. Huruvida det verkligen främjar kvalitativ långsiktig utveckling av forskning vid universitet och högskolor är tveksamt.
Det är bra att alla lärosäten får del av forskningsresurser, men systemet riskerar att svälta ut de yngsta universiteten och därmed bakvägen skapa ett A- och ett B-lag. För att stävja en sådan utveckling och rätta till fel vill vi införa en kontrollstation år 2010/2011. För att något sådant ska vara möjligt satsar vi i vår forskningsmotion 400 miljoner kronor mer än regeringen mot strukturell snedfördelning.
Vidare är det är viktigt med kraftsamling och världsunika forskningsmiljöer - men det är också viktigt för näringslivet att forskningen utvecklas också vid de universitet och högskolor som har en nära koppling till industrin. Nu när Sverige är i en lågkonjunktur där människor möts av varsel är det mycket förvånande och kortsynt att regeringen avvecklar branschprogrammen i dessa tider. Ett sådant agerande riskerar att slå sönder viktig forskning och leda till högre arbetslöshet. Vi tror istället på ett närmare samarbete mellan akademi, samhälle och näringsliv för att utveckla Sverige.

Berit Andnor, s
Riksdagsledamot
Mikael Damberg, s
Ledamot i utbildningsutskottet
Marie Granlund, s
Talesperson i utbildningsfrågo

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons