Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen satsar på folkhälsa i Östersund

Regeringen satsar 50 miljoner kronor under 2008 för att ut­veckla det lokala hälsofrämjande arbetet. Folkhälsoinstitutet fördelar medlen till sex kommuner i Sverige.

Annons
Östersunds kommun har lämnat in en ambitiös ansökan som visar på stort engagemang för att främja hälsan och har därför valts ut till en av dessa kommuner.
De pengar som regeringen satsar ska användas till att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. Vidare ska medlen generera kunskap om såväl effektiva hälsofrämjande metoder som kostnadseffektiva samverkansformer på lokal nivå. Arbetet ska vila på en vetenskaplig grund vilket innebär att ett samarbete med ett forskningslärosäte måste upprättas.
I sin ansökan har Östersunds kommun angett att man planerar att arbeta fram metoder och strategier för ett ökat psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar. Kommunen har också framhållit att målet om ett ökat psykiskt välbefinnande för barn och ungdomar hänger samman med två andra mål som kommunen har för sitt folkhälsoarbete, nämligen fysisk aktivitet, goda matvanor samt alkohol- och drogförebyggande arbete.
Man avser att arbeta fram en plan för att få en kontinuitet på de enkäter som genomförs bland ungdomar i kommunen. Resultaten är tänkta att leda till en behovsanalys av mer specifika områden att satsa på. Både hälsofrämjande skolverksam- het och fritidsverksamheter är fokus för arbetet och en uppföljning och återkommande undersökningar finns planerade.
Kommunen kommer att samarbeta med akademisk expertis från Mittuniversitetet och Växjö universitet.
Det finns stora potentiella vinster att göra på friskare kommuninvånare, både för den enskilde människan och för samhället. En förutsättning för detta är att långsiktigheten i det politiska arbetet ökar. Det behövs både generella och riktade, specifika insatser i folkhälsoarbetet.
Folkhälsoinstitutet (FHI) ansvarar för att fortlöpande följa och dokumentera de enskilda sex kommunernas arbete. Vidare ska institutet arrangera regelbundna kunskaps- och erfarenhetsutbyten kommunerna emellan. FHI kommer också samverka med Sveriges Kommuner och Landsting. FHI ska årligen senast den 1 februari 2009, 2010 och 2011 inkomma till regeringen (Socialdepartementet) med en redovisning av hur medlen använts samt hur de enskilda kommunernas arbete bedrivs, framskrider och vilka resultat som uppnåtts.
Jag vill gratulera Östersund och önska kommunen lycka till i sitt viktiga arbete. Det är med stor spänning som jag kommer följa arbetet och jag hoppas få fram många bra exempel och metoder från Östersund som kan spridas över landet.
Maria Larsson, kd
Äldre- och folkhälsominister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons