Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen lyssnar inte på nödropen

Annons

Vi i den politiska majoriteten i Jämtlands läns landsting vill beskriva vår frustration över att vara bakbundna av regeringens politik.
Den ekonomiska kris som drabbat Världen, Sverige och Jämtlands län slår hårt mot välfärden. Vi kan inte förhindra och knappt lindra de problem som nu accelererar, samtidigt som regeringen ignorerar välfärdsfrågorna.
Här i Jämtlands län har vi höjt skatten 2009, vi har lagt stora varsel och drivit ett hårt omställningsarbete med effektiviseringar och öppna prioriteringar under det senaste halvåret.
Trots detta visar nya prognoser att ytterligare besparingar krävs.
Sverige är inte homogent utan landsdelarna har vitt skilda förutsättningar, inom så avgörande områden som infrastruktur, demografi och näringslivsstruktur. Därför slår också regeringens politik väldigt olika och snett över landet - och dessvärre lyfts den slagsidan varken i statliga utredningar eller nationella riktlinjer. Vi arbetar i motvind när allt fler tecken tyder på att storstadsområdena är prioriterade. Vi saknar en rättvis regionalpolitisk fördelning.
Glesbygdslänen har sina specifika utvecklingsmöjligheter, och i Jämtlands län finns den potentialen inom turism, kultur, och folkhälsa, samt småskalig livsmedelsproduktion. Detta är områden som det är smart att investera i, främst under kristider, varför regeringen inte bör avstå från en offensiv regionalpolitik.
Statsminister Reinfeldts uppmaning till oss, i kommuner och landsting, att hålla budgetdisciplin kan ställas mot det faktum att andelen av statens medel som går till vårdsektorn i Sverige är bland den minsta i Europa.
Frågan diskuteras, men det saknas helt en reaktion från regeringen. Detta trots starkt ökande kostnader i vården för landstingen.
Vi vill ytterligare uppmärksamma regeringen på följande:
Det omfattande arbetet med att korta ner vårdköer där ekonomisk belöning ges i efterhand, gynnar de som redan har gott om resurser.
Det obligatoriska vårdvalssystemet med fri etableringsrätt inom primärvården, som av skattemedel ska generera vinst till privata företag, saknar statlig finansiering för ökad administration.
Systemet med stafettläkare, gör det svårt att rekrytera fast anställd personal och fördubblar kostnaderna.
Besked om att få bilda regioner lyser med sin frånvaro på grund av regeringens kluvenhet.
Det förändrade skatteutjämningssystemet har gett negativ effekt, genom att vårt län betalar för löneökningar i storstadsområdena.
Stora pensionsavgångar infaller inom ett par år, samtidigt som landstinget tvingas till uppsägningar.
De enorma skattesänkningarna ger redan välbeställda fördelar, och som istället skulle kunna utveckla välfärden till förmån för samtliga invånare.
Avslutningsvis kan tilläggas att kommunernas ekonomiska situation gör det omöjligt att arbeta långsiktigt och förebyggande, vilket i förlängningen leder till ett än hårdare tryck på vården, och undergräver arbetskraftsförsörjningen i vårt län.
Nationella medel har utlovats om ett halvår, men vid den tidpunkten har redan uppsägningar av stora personalgrupper trätt i kraft och många fler ungdomar har hunnit bli arbetslösa.
Samhället blöder nu och då hjälper det inte med ett våtvärmande omslag om ett halvår.
En ensidig avreglering av offentlig sektor, där skattemedel övertas av privata företag kan inte lyfta Sverige ur lågkonjunkturen eller lösa den svenska välfärdens problem.
Vi vädjar därför nu till regeringen att bredda perspektiven, ändra fokus, och rikta mer resurser till välfärden.


Anna Hildebrand (MP)
Landstingsråd
Harriet Jorderud (S)
Landstingsråd
Monalisa Norrman (V)
Landstingsråd
Robert Uitto (S)
Landstingsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons