Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt om fel i skolbudget i Alsen och Västbygden

Vi anser att de siffror som har presenterats av Alsens byalag är delvis felaktiga och allt för ensidigt pekar på det som talar för en nedläggning av Västbygdens skola.

Annons

Vi vill presentera förslag till alternativa besparingar samt lyfta fram våra argument mot en nedläggning av Västbygdens skola.

Felaktigheter i skrivelsen från Alsens byalag:

Mottagningsköket i Västbygden kostar 400 000 kronor. Det stämmer inte, köket är nyrenoverat och färdigt, rätt summa är 0 kr.

Västbygdens skola behöver handikappsanpassas till en väldigt hög kostnad. Det stämmer inte, undervåningen är redan handikappsanpassad, och klassrummen ligger på undervåningen.

I Alsen finns ett badhus. Kostnaden för badhuset ligger på 412 000 kronor per år. Det är litet och slitet och i dessa tider är det alldeles för lyxigt att driva en bassäng i Alsen. Vi anser därför att det ska läggas ner.

Simundervisningen för att nå uppnåendemålen i årskurs 5 kan bedrivas i Änge. Det är också Änges bassäng vi ska satsa våra pengar på när renoveringsbehoven kommer. Vi skulle också kunna förlägga trä- och metallslöjden i Änge. Något som både skulle höja kvalitén avsevärt och spara pengar.

Om Västbygdens skola får vara kvar och Hovs skola läggs ner kan vi spara in en hel del på tjänster.

Maten skulle kunna tas från Kaxås och vi skulle då spara 54,4 procents tjänst minus den extra tid som behövs för att tillaga maten i Kaxås. I Västbygden skola finns ett nyrenoverat mottagningskök.

Vid eventuell försäljning anser vi att lokalerna i Hov är lättare att sälja och betingar ett högre marknadsvärde. Vi tror att lokalerna i Hov är enklare att anpassa till annan verksamhet, än Västbygden som delar gård med förskolan.

Kluksgården är handikappsanpassad och har en större sal än Hov, lämpad för bollsporter och rörelseaktiviteter. Där finns även en mindre sal för till exempel pingis eller gymnastik i mindre grupper. Dusch och bastu finns på skolan.

I läroplanerna som förskola och skola arbetar efter (lpfö 98 och lpo 94) står tydligt att skola och förskola/fritids ska samverka, samt utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Då Pärlans förskola/fritids och Västbygdens skola delar utemiljö underlättas detta samarbete avsevärt, eftersom barn och vuxna umgås ute på gården ett flertal tillfällen per dag.

Västbygdens skola erbjuder en unik pedagogisk miljö med omedelbar närhet till skog och sjö som kontinuerligt används i arbetet med barnen. Området är inhägnat vilket bidrar till en säker skolmiljö.

Byggnadernas placering har en positiv social inverkan på individen då barn, personal och föräldrar har en naturlig mötesplats i form av skolgården. Att gården inrymmer förskola, fritids och skola innebär att barnen redan känner varandra och att övergången från förskolan till skolan sker smidigt allt utifrån ett röda tråden perspektiv.

Krokoms kommun har skrivit under ett avtal att innan beslut tas som rör barnen, ska barnen tillfrågas vad de vill. Så vitt vi vet har inte detta gjorts.

Vi kräver att Västbygdens skola ska vara kvar.

Peter Hallberg,

Jennie Gerhardsson, Janne Leffler

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons