Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Protestera mot fiskodlingen i Storsjön

/
  • Storsjön vid Andersön – en pärla som inte lämpar sig för fiskodling, enligt skribenten.

Annons

Vi har blivit upplysta om att vi ska få Sveriges största fiskodling i Storsjön, placerad 300 m utanför stranden dels på Rödön nedanför Trusta och dels utanför Vejmon. Där ska det odlas fisk i anläggningar som är på båda ställena 420x120 meter och man kommer att släppa ut 4 300 ton fiskmat årligen, med ett spill på ca 40 procent, kanske ca 2 000 ton, och det kommer att även resultera i fiskfekalier, det vill säga fiskbajs, på kanske runt 3 000 ton.

Därtill planeras det ytterligare en sådan anläggning på andra sidan, runt Hallen, på ungefär hälften av detta. Totalt över 6 000 ton årligen med fiskfoder som ska resultera i kanske 4-5000 ton fisk och ungefär lika mycket tillskott i fiskfekalier i sjön. Det finns därtill i planerna en sådan anläggning till utanför Ytterån som ännu inte offentliggjorts. Om den kommer till så blir det över 8 000 ton fiskfoder som ska släppas ut i sjön årligen från tre eller fyra odlingsställen med fiskekassar på 420 m x 120 m, det vill säga 5040 kvm på varje ställe.

Detta skulle bli i särklass Sveriges största fiskodling som i ett slag närmast fördubblar hela produktionen i landet. Entreprenören heter Jussi Kähäri och han driver tillsammans med en kompanjon ett litet bolag, ett nystartat aktiebolag med aktiekapital på 50 000 kronor, som påstås ska driva detta. Det heter Bright Water Fish Sweden AB.

Hur ska denna investering finansieras?

Vilka finansiärer finns bakom?

Vad säger Krokoms kommun som har bistått honom om detta?

Vad säger Per Åsling som synes ha hjälpt honom med detta?

Vilka stödpengar har Bright Water Fish Sweden fått för det här?

Varifrån kommer dessa pengar i så fall?

Varför träder inte ansvariga politiker som stöttat detta fram och förklarar er?

Jussi Kähäri har även lite vagt påstått att det ska bli ett fiskslakteri i Trångsviken med 50-70 jobb. Dock ska den verksamheten drivas i ett annat bolag som ännu inte finns och som inte har någon juridisk koppling till Bright Water Fish Sweden AB. Ska vi tro på det? Krokoms kommun synes ha svalt detta bete med hull och hår. Är det troligt att han startar det om han inte måste? Per Åsling, varför tror du på det här?

I den miljökonsekvensbeskrivning som Jussi Kähäri skrivit helt själv bedömer han att det inte ska bli någon som helst miljöpåverkan på grund av denna Sveriges största insjöfiskodling. Hur han kommit fram till detta sägs ingenting om. Vilken kompetens han har för att uttala sig om detta framgår inte heller.

Ska vi tro på detta? Ska vi tro på att Jussi Kähäri är rätt person att driva detta? Ska vi ge honom och hans lilla ej ens momsregistrerade bolag fria händer och monopol på att exploatera vår fina rena sjö, mot ett vagt påstående om att han eller någon annan kanske i någon framtid ska starta ett fiskslakteri i Trångsviken utan någon förpliktelse för Bright Water Fish Sweden AB? Blir det några helårsarbeten i Trångsviken av detta? Är inte fiskslakt en verksamhet som bara försiggår under en kort säsong?

Det är att betänka att Mjälaviken på Rödön är i dag ett paradis för friluftsliv, båtliv, badliv med en lång sandstrand som hela Östersunds befolkning nyttjar vid fint väder, där vi som bor där har vattenintag. Hur kommer detta att påverka stränderna? Badlivet för alla som badar där på sommaren? Vattnets tjänlighet att dricka för oss som bor där? Hur blir båtlivet påverkat?

Fiskekassarna ska försörjas med foder genom långa slangar i vattenytan från land ut till kassarna 300 meter ut från stranden? Är det rimligt att han får stänga av stränderna med 300 m långa slangar som går i ytan rakt ut till kassarna och som gör att båttrafik och skotertrafik stängs av helt? Vattnet måste hållas öppet under vintern kring kassarna genom att luftslangar läggs runt dem och som gör att bottenvattnet och även då bottensedimenten på i förlängningen tusentals ton virvlas upp hela tiden. Vart tar det vägen?

Hur blir det med lukten av de kanske 150 ton årligen av död fisk som först ska flyta i kassarna 4-5 dagar och stinka och sen tas upp på land för vidare befordran någon annanstans? Tror man på fullt allvar att det inte ska komma att lukta någonting? Hur blir det med alla tusentals måsar som kommer att sitta runt kassarna och äta fiskmat och döda fiskar och bajsa i vattnet?

Hur blir det med den oljehinna som blir på vattnet runt dessa kassar? Hur blir det med algpåväxt på stränderna och övergödning av den vackra Mjälaviken? Hur blir det med den antibiotika som man kanske måste ha i fodret som kommer ut i vattnet? Hur blir det med den smittorisk som det innebär för den naturliga fisken när man måste använda sättfisk från annan ort?

En fråga som kanske även bör intressera Östersunds kommun och dess politiker är hur Östersunds vattentäkt, det sjövatten som vi är vana att det är rent, kommer att påverkas av all extra gödning på tusentals ton fiskfoder och fiskfekalier som kommer ut i sjön?

Vi har för några år sedan haft stora problem med cryptosporidium och vi har redan nu fått förhöjda värden av bakterier i sjön som är mycket oroande, helt utan ytterligare tusentals ton fiskfekalier varje år. Hur kommer bottnarna under dessa ca 15 000 kvm kassuner att se ut efter ett par år? Efter 10 år? Det är det ingen som vet. 5000 ton, det vvs 5.000.000 kg fiskfekalier årligen är en försvarlig hög med bajs.

På 10 år blir det runt 50 000 000 kg fekalier som kommer ut i sjön, i närheten av Östersunds vattentäkt. Jag undrar vad Östersunds kommun skulle säga om man ville tippa 50 000 000 kg vanlig avföring i vattnet under en 10-årsperiod? Skulle det gå igenom utan diskussion? Varför kommer inte Östersunds kommuns politiker ut och talar om och försvarar sin ståndpunkt? Vilken är er ståndpunkt egentligen?

Hur kommer det naturliga fiskbeståndet att påverkas av ett tillskott av flera hundra ton odlad fisk som årligen lyckas smita från kassarna och kommer ut i sjön och försöker föröka sig med den inhemska fisken och som även söker sig till dess levnadsrum? Hur påverkas sportfisket i sjön och den inhemska fisken av all odlad fisk med andra egenskaper som kommer ut i sjön?

Alla dessa frågor avfärdar Jussi Kähäri med en axelryckning, med kommentaren att det blir ingen eller mycket lite miljöpåverkan, utan att han tycks ha gjort några egentliga undersökningar av det här på plats. Har han egentligen någon kompetens alls att uttala sig i frågan?

Det vi har här uppe, som är unikt för hela Europa, och som är den stora skatt vi har att förvalta, är vår rena sjö, våra rena fina fjäll och vår rena höga luft. Det är vår rikedom och vårt arv till kommande generationer. Det är grunden för vår existens och det som gör livet värt att leva häruppe. Ska vi skydda detta eller ska vi låta det skövlas av företag som inte har någon koppling till Jämtland och som egentligen inte bryr sig om vår miljö?

Ska vi ha det på det här viset?

Om ni detta tycker detta verkar bra, höj då er stämma och bistå mig i att organisera ett motstånd mot detta. Nu är det dags att vi ställer oss upp som en man och säger:

Nej! Det här går vi inte med på!

Lars Nordberg, Östersunds Advokatbyrå, Intresseföreningen för Storsjöns Skydd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons