Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Priset för vindkraft i Åre är för högt

Annons

I en debattartikel skriver den högsta ledningen för Jämtlands läns Hushållningssällskap, Maggi Mikaelsson och Bengt Åsengård följande:

”Vi ser stora möjligheter i en ökad vinterturism med skoter, skidor och fiske som bas på Middagsfjället för en eventuellt ny arrendator av Medstugans egendom, om vindkraftsparken inte blir av där. Vi är dock övertygade om att detta skulle medföra en betydligt större störning för rennäringen än en vindpark.”

Påståendet är naturligtvis rent nonsens.

Kostnaden för en exploatering av våra orörda fjäll vilket skulle bli resultatet av de enorma ingrepp i känslig fjällmiljö som uppstår vid uppförandet av en vindkraftspark, är alldeles för stor i förhållande till den marginella nytta som elproduktionen skulle innebära för Sverige.

De skador som skulle uppstå vid anläggandet av vägar, uppställningsplaner och kraftledningar på fjället kommer aldrig att kunna återställas oavsett vad exploatören, markägare och vindkraftsförespråkare än påstår. Det kommer att krävas en ny istid!

Åre kommun och Jämtlands län har redan drabbats tillräckligt av miljöförstöring i samband med utbyggda vattendrag.

Vindkraftsparken på Middagsfjället planeras att anslutas till Nea-linjen och skall förse bland annat mellersta Norge med el, då prognoserna tyder på att det där inom några år kommer att uppstå elbrist. Vindkraftsparker bör uppföras så nära de stora konsumenterna som möjligt.

Slutligen, det senaste utspelet (strax innan beslutet om översiktsplanen ska fattas) där artikelförfattarna helt plötsligt utlovar 3 miljoner årligen till Åre kommun, om politikerna går på deras linje om en grönmarkering av Middagsfjället!

Tangerar inte detta gränsen till mutförsök?

Det är min förhoppning och övertygelse att politikerna i kommunfullmäktige visar gott omdöme och tar hänsyn till de tunga instanser som uttalat sig positiva till planförslaget, bland annat Länsstyrelsen, Sör-Tröndelag, Energimyndigheten, Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Skistar, Åreföretagarna, Jämtland- Härjedalens Turism och STF, och prioriterar en orörd fjällnatur och kommuninnevånarnas intressen före exploatörernas vinstintressen i beslutet om översiktsplanen.

Lennart Eriksson

Stalltjärnsstugan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons