Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Över 2 700 lägenheter behöver rustas upp

Sverige är mitt inne i en lång och djup kris. I budgeten missade regeringen chansen att införa åtgärder riktade till bostadssektorn.

Annons

Satsningar på upprustning av till exempel miljonprogramsområden ger jobb direkt och över hela landet. Det ger jobb till anläggningsarbetare, betongarbetare, snickare, mattläggare, målare, vvs-arbetare, elektriker med flera.

Såväl på större som mindre orter och för större och mindre företag. Förutom jobb kommer insatserna också att leda till energieffektiviseringar som ger Sverige ett långsiktigt hållbart bostadsbestånd som står väl rustat inför framtiden. På fredag besöker vi byggarbetsplatsen Valhall i Östersund för att med byggnadsarbetarna diskutera framtidens byggande i Jämtland-Härjedalen.

Bostadssektorn står inför ett antal stora utmaningar. Enligt SCB lider hälften av Sveriges kommuner av bostadsbrist samtidigt som nyproduktionen i stort sett står stilla. Miljonprogrammet behöver upprustas och, eftersom så många hus är byggda under en kort period, sammanfaller ungefär 200 000 lägenheters upprustningsbehov tidsmässigt. För Jämtlands län motsvarar det ca 2 700 lägenheter.

Vi på Byggnads ser att alla dessa utmaningar också erbjuder möjligheter. Rätt riktade stimulansåtgärder, i kombination med en fungerande kreditmarknad, kan ge jobb direkt till de grupper inom byggsektorn. Nu har dessa grupper tid att ta itu med mindre lönsamma upprustningsprojekt och med rätt stimulansinsatser kommer bostadsmarknadens aktörer att ha råd att genomföra dem. Dessutom ger varje nytt byggjobb sysselsättning för tre andra personer. Byggsektorn är en motor i samhällsekonomin.

Det är rimligt att anta att byggsektorn kapacitetsmässigt klarar att renovera cirka 50 000 lägenheter per år. Det handlar om stamrenoveringar, byte av elsystem, upprustning av kök och badrum, tillgänglighetsrenoveringar för äldre att kunna bo kvar hemma, exempelvis hissar, fönster, fasadrenoveringar, hissinstallationer, renovering av balkonger, ventilationsåtgärder och upprustning av gårdar och utemiljö.

Upprustning av 50 000 lägenheter i hela riket eller cirka 650 lägenheter i Jämtland per år ger, enligt våra överslagsberäkningar cirka 460 årsarbeten i Jämtland eller 34 000 årsarbeten i hela riket för anläggningsarbetare, betongarbetare, snickare, mattläggare, målare, vvs-arbetare, elektriker med flera.

Regeringen borde satsa på ett statligt ROT-program på ca 7 miljarder per år. Det skulle ge 50 000 nyrenoverade lägenheter och 34 000 jobb per år. Dessutom borde nuvarande ROT‑avdrag även gälla för bostads- och hyresrätter.

Vi behöver både renovera och bygga nytt. I Sverige står bostadsbyggandet normalt för ca 40 procent av allt byggande. Bostadsbyggandet skapar jobb både i och utanför byggsektorn. För att vi ska kunna upprätthålla nivå och standard i det svenska bostadsbeståndet bör vi långsiktigt bygga minst 30 000 nya bostäder varje år. I år blir det i bästa fall 15 000 nya bostäder. Även om det allmänna konjunkturläget ser något ljusare ut nu är det ingen som tror på en snabb återhämtning i bostadsbyggandet. Ett problem gäller tillgången på krediter där bankerna fortfarande är mycket restriktiva. Om vi inte renoverar och bygger nytt finns stor risk för kommande bostadsbrist och förslumning.

Nu är rätt tillfälle att stimulera och att ge nödvändiga garantier. Det är uppenbart att utan politiska initiativ får vi med tiden allt större orättvisor i boendet. Regeringens inställning är att marknaden ska lösa brister och problem.

Resursstarka personer klarar sig alltid, men vi har nu en ungdomsgeneration som ska flytta hemifrån de kommande åren. Det krävs insatser för att dels bygga bostäder som ungdomar kan efterfråga, men även byggande av större lägenheter är positivt eftersom de leder till flyttkedjor. Bostäder för ungdomar och upprustning av miljonprogramsområden är två exempel på att regeringen inte förstår allvaret med att göra – ingenting.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons