Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östersunds agerande kan höja Jämtkrafts elpris

Annons

Jämtkraft AB är sedan årtionden tillbaka ett välskött och solitt bolag som levererar energi till kunder över hela Sverige. I ägarkommunerna Åre, Krokom och Östersund har kunderna haft förmånen att ha ett lokalpris vilket inneburit en rabatt på energipriset (el, värme och nätavgifter) på sammanlagt 15–20 procent sett över åren. I kronor räknat handlar det om rabatter på mellan 300 och upp till 550 miljoner årligen. 2010 var rabatten till kunderna i ägarkommunerna sammanlagt 553 miljoner inom affärsområdena el, elnät och värme.

I slutet av 2009 genomfördes en betydande förändring i bolagets ägarstruktur då Östersunds kommun till ett förmånligt pris köpte upp 20,6 procent av aktier som tidigare ägdes av Vattenfall. Östersunds kommun äger nu 98,2 procent av bolagets aktier, Krokoms kommun 1 procent och Åre kommun 0,8 procent. Vinstutdelningarna fördelas enligt ägarandelarna.

I samband med förändringen av ägarstrukturen initierade och genomdrev Östersunds kommun under 2010 nya ägardirektiv som innebär inte bara en försämrad ägardialog utan också kraftigt ökade uttag av utdelningar ur bolaget.

I tidigare aktieägaravtal har det varit ett krav att ägarna skulle vara överens om förändringar i ägardirektiven medan det i det nya aktieägaravtalet nu endast krävs ett samråd mellan ägarna. I realiteten innebär det att Östersunds kommun nu ensamt bestämmer Jämtkrafts framtid.

När det gäller utdelningar har det tidigare varit fastlagt att 5 procent av aktiekapitalet plus indexuppräkning delats ut. För 2009 var det cirka 8 miljoner kronor. I de nya direktiven har Östersunds kommun beslutat att utdelningen ska vara 25 procent av koncernens resultat efter skatt fram till och med 2013, och därefter 20–40 procent.

I samband med den extra bolagsstämma som hölls med anledning av ägarförändringen beslöt Östersunds kommun med stöd av de nya ägardirektiven, att omedelbart ta ut en extra utdelning ur bolaget om 100 milj oner kronor i december 2010. Beslut om den utdelningen var aldrig uppe på styrelsens bord. Till detta kommer sedan den ordinarie stämman i maj 2011 där utdelningen bestämts till ytterligare 42,3 miljoner kronor.

För Jämtkrafts del finns det bara en väg att gå om bolagets ekonomi dräneras genom alltför höga vinstuttag eftersom det långsiktigt leder till att bolaget måste fylla på kassan. Det enda sätt som står tillbuds är att höja priset på energi i ett läge där priserna redan är i en uppåtgående trend. Ur ett kundperspektiv leder det sannolikt till en situation där kunderna ger Jämtkraft skulden för höga energipriser på grund av att man inte ser att huvudägaren indirekt bidrar till att pressa upp priset genom sitt agerande.

Huvudägaren, Östersunds kommun, agerar helt lagenligt men mot bakgrund av att bolaget är till 100 procent offentligt ägt av skattebetalarna, och att man kan sägas tjäna ett allmännyttigt syfte är etiken i detta agerande inte bra. Att Östersunds kommun sedan ändrat aktieägaravtalet och förvandlat kravet på enighet mellan ägarna till endast samråd, förstärker intrycket av en ny och enväldig ägarstyrning i bolaget.

Jämtkraft AB är fram till i dag ett av de ledande energibolagen i Sverige när det gäller att leverera grön energi. Kundnöjdheten har länge varit mycket hög. Till kunderna i ägarkommunerna har bolaget hållit ett energipris som legat under rådande prisnivå hos andra leverantörer. Parallellt med att ha ett lågt lokalpris har bolaget också genomfört stora och dyra investeringar och i övrigt bedrivit ett utvecklingsarbete som inte bara säkerställt bolagets ställning på en hårt konkurrensutsatt marknad utan också varit ett viktigt bidrag i länets tillväxt och utvecklingsarbete.

Det är viktigt att det får fortsätta vara så men vi befarar att de förändringar som huvudägaren Östersunds kommun nu drivit igenom, som påverkar både bolagets ekonomi och den viktiga dialogen mellan ägarna, riskerar att på sikt både försvaga bolaget och leda till högre energipriser för framför allt lokalkunderna.

Vi utgår från att Östersunds kommun ser sitt majoritetsägande i Jämtkraft som en långsiktig investering och har också förståelse för att man vill ha avkastning på sin investering. Avkastningskraven borde följaktligen då också ses i ett långsiktigt perspektiv i stället för den kraftiga och omedelbara ökning av de ekonomiska uttagen ur bolaget som nu sker och som vi ställer oss mycket tveksamma till.

Vi anser att det inte är att verka för bolagets bästa.

Gunvor Sundin (C), Maria Larsson (S), Egon Eriksson (M), Elisabeth Friberg (C)

Styrelseledamöter i Jämtkraft AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons