Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oredovisade skador av vindkraft

I Åre kommuns förslag till översiktsplan för vindkraft begränsas möjligheten att bygga en större vindkraftspark till en enda plats i kommunen, Moskogen.

Annons

Vi har intrycket att flera ledande politiker utan en objektiv grund tidigt låst sig för var vindbruk i kommunen skall tillåtas.

Det är synnerligen olyckligt eftersom man då också sätter stopp för en seriös prövning av andra lokaliseringar.

Med det liggande förslaget förhindras ett stort antal markägare att seriöst få prövat förutsättningarna för att få nyttja sin mark för vindbruk.

Det gäller platser med bättre vindförhållanden och därmed bättre ekonomiska förutsättningar för exploatören och det gäller platser med större återbäring till kommunen än vad som redovisats i Moskogen. Kommunen hänvisar till att planen upprättats i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken och använder detta som ett argument för att tillåta Moskogen som så här långt inte är utredd samtidigt som man säger nej till Middagsfjället. För Middagsfjället finns redan inlämnat en mycket omfattande och gedigen miljökonsekvensbeskrivning som nu ligger på kommunens bord. Miljöbalken är inget hinder för en prövning av Middagsfjället tvärt om.

Av planen framgår att en utbyggnad av Middagsfjället är till skada för turismen. Vad denna skada består av är dock inte redovisat. Vindkraft på Moskogen kommer att vara synligt för i stort sett alla som österifrån besöker Åre kommun och i övrigt synligt från många områden med turistisk verksamhet. Jämför detta med Middagsfjället.

Vindbruk på Middagsfjället sägs innebära att renskötseln där påtagligt försvåras medan det för Moskogen förutsätts att Tossåsens sameby långsiktigt kan kompenseras.

Varför gör kommunen så olika bedömningar av berörda samebyar?

Hänsyn skall tas till närboende. Efter att ha tagit del av inlämnade remissvar så har vi svårt att se att kommunen har sakligt underbyggda belägg för att motståndet mot vindbruk på Middagsfjället skulle vara större från närboende där än från närboende till Moskogen.

Kommunerna i länet har nu gått samman i ett gemensamt krav om en bygdepeng om 1 procent. För att detta skall bli möjligt krävs lönsamhet i projektet genom goda vindförhållanden.

På Middagsfjället är vindförhållandena ytterst goda. Projektet ger närmare fyra gånger så mycket tillbaka till landsbygden som kommunerna kräver, 12–15 miljoner kronor per år.

Det vindkraftprojekt som har de bästa vindförhållandena i kommunen/länet och utan konkurrens ger mest tillbaka till bygden väljer man att inte ens vilja pröva tillåtligheten av utifrån projektets värde och förutsättningar.

Detta kan inte vara annat än ansvarslöst och skyll inte oprövat på att det inte skulle vara tillåtligt enligt miljöbalken.

Jämtlands läns Hushållningssällskap, som inte på något sätt är emot vindbruk på Moskogen, begär inget annat än att vindbruk på Middagsfjället ges möjlighet till en saklig och objektiv prövning.

Jämtlands läns Hushållningssällskap, Maggi Mikaelsson, ordf. Bengt Åsengård, vd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons