Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ojämlik vård i länet

Annons

Tillgången på vård från Jämtlands läns landsting är djupt ojämlik.

Det otillgängliga, svårgenomträngliga och byråkratiska system som står som en Berlinmur mellan människorna och vården gör, att endast de verbala, ihärdiga, påstridiga och de som har råd med privat sjukförsäkring får snabb och adekvat tillgång till vård.

Den vanliga, lojala och inför byråkratin underdåniga människan hamnar på sidan.

På en gång ska det sägas att missförhållandet inte är den kompetenta personalens fel.

De gör så gott de kan i ett system, som tryckts på dem uppifrån.

Ansvaret ligger helt och hållet på den politiska ledningen.

Det planekonomiska tänkandet hos ledningen, som för tankarna till forna Sovjetunionen, har skapat en förödande kultur inom landstinget.

Jämtlands läns landsting ligger ständigt förankrad på bottenplats i alla mätningar och landtinget har misslyckas med att få del av vårdmiljarden, då tidskraven i vårdavtalet inte klaras.

Den som har ekonomiska möjligheter löser sina behov av vård på eget sätt. Antalet privata sjukförsäkringarna ökar snabbt och ett belägg för det minskande förtroendet för den offentliga vården är, att det nästan enbart försäkringar utan remisstvång som säljs, trots att de är dubbelt så dyra.

Den som har råd vill undvika väntetider och byråkrati. Det är plånboken som bestämmer vilka som snabbt får vård efter behov i Jämtlands Län.

Med grumligt tänkta, svepande formuleringar om att ingen ska få tjäna på vården, försvarar landstingsrådet sitt vårdmonopol och avfärdar effektiva och skickliga privatläkare och sjukgymnaster.

Att motarbeta, att vård till rätt kvalitet erhålls till minsta kostnad, är grov misshushållning med skatte- medel.

Landstingets byggnadsavdelning har i alla tider försörjt verksamheten med tjänsten ändamålsenliga lokaler genom att på ett professionellt sätt köpa utförandet av dessa från privata entreprenörer.

Landstinget har fått lokaler till rätt kvalitet och låg kostnad och inget landstingsråd har beskärmat sig över att entreprenörerna gjort vinster på människors behov av vård.

Naturligt vis kan tjänsten ändamålsenlig vård köpas på samma sätt av professionella inköpare som har kompetensen att köpa rätt kvalitet till rätt pris.

Det är landstingsledningens uppgift att se till att invånarna i Jämlands län får rätt vård till lägsta kostnad.Det är inte landstingsledningens uppgift, att till varje pris se till att vården utförs av offentligt anställda.

En företagsledning som har 2 500 000 000 (2,5 miljarder) kronor till förfogande i skattekassakistan och inte lyckas med uppgiften att skapa fungerande sjukvård för 126 000 invånare, skulle om de verkat i näringslivet förlorat ägarnas förtroende och då tagit sitt ansvar och avgått.

Om ett år kommer ägarna till Jämtlands läns landsting det vill säga väljarna att säga sin mening.Då kan väljarna visa med sin röst, att man förlorat förtroendet för politiker, som bara lovar men aldrig levererar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons